Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 272/21

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w stosunku do pozwanych J. S. i P. P.

Dnia 10 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Nysie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Marta Mojak-Pawka

Protokolant:

p.o. protokolant sądowy Anita Czajka

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2022 r. na rozprawie

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko M. P., J. S. i małoletniej P. P.

o eksmisję

oddala powództwo.