Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 413/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Tomasz Ignaczak

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale ---

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2022 r.

sprawy G. P.

obwinionego o czyny z art. 86 § 1 kw. art. 141 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 6 kwietnia 2022 r. sygn. akt II W 751/21

1.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

2.  zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu zryczałtowanych wydatków postępowania odwoławczego oraz wymierza mu 30 (trzydzieści) złotych tytułem opłaty za drugą instancję.