Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 371/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 września 2022 r. r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

Protokolant: (...)

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2022 r. r. w Szczecinie

sprawy A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

na skutek odwołania A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 26 maja 2021 r. znak (...)

oddala odwołanie.