Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 693/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Barbara Kempa

Protokolant: sekretarz sądowy Paulina Cierpikowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2022 roku w Ł.

sprawy B. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

w przedmiocie odwołania B. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 29 czerwca 2021 roku, sprostowanej postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 roku

znak (...)

o wysokość emerytury

1.  umarza postępowanie w sprawie w zakresie objętym decyzją z dnia 12 sierpnia 2021 roku, sprostowanej postanowieniem z dnia 24 września 2021 roku;

2.  oddala odwołanie w pozostałej części.