Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 605/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Szyjewska – Bagińska

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania M. L.

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

na skutek odwołania M. L. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 2 października 2020 r., znak: (...)

oddala odwołanie.

Sędzia Joanna Szyjewska – Bagińska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

Sędzia Joanna Szyjewska – Bagińska