Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2766/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 grudnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: sekretarz sądowy Anna Klepacz

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

z udziałem D. G., P. O. i W. K.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym i podstawę wymiaru składek

na skutek odwołania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 29 września 2020 roku

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 29 września 2020 roku

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 29 września 2020 roku

1. oddala odwołania;

2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. kwotę 540 (pięćset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska