Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 621/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : sekr. sąd. Paulina Cierpikowska

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

M. S., R. S.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania M. S., R. S.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 14 lutego 2022 roku znak (...)- (...)-PZ

zmienia zaskarżoną decyzję i stwierdza, że M. S. jako pracownik u płatnika składek R. S. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od 17 marca 2021 roku.

Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska