Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ka 35/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kalisz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu III Wydział Karny w następującym składzie:

PrzewodniczącySędzia Sądu Okręgowego Patryk Pietrzak

ProtokolantMagdalena Pawlak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Kamili Jabłońskiej- Rosik

po rozpoznaniu dnia 5 kwietnia 2023 r.

sprawy M. J.

syna R. i D. z domu P.

urodzonego (...) w K.

oskarżonego z art. 62 ust. 1 ustawy „o przeciwdziałaniu narkomanii” z dnia 29 lipca 2005 r.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 25 października 2022 r. sygn. akt II K 1480/20

I. Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.

II. Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.