Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1503/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : sekr.sąd. Joanna Janiak

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

K. W.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

o świadczenie uzupełniające i dodatek pielęgnacyjny

na skutek odwołania K. W.

od dwóch decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 4 lipca 2022 roku znak (...)

oddala odwołania.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska