Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 301/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lipca 2023 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Julia Ślęzak

Protokolant: Justyna Paciepna

pod nieobecność oskarżyciela publicznego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2023 roku

sprawy przeciwko K. D. , synowi M. i B. z domu C., urodzonemu (...) w S.,

obwinionemu o to, że od dnia 15 listopada 2022 roku do 24 kwietnia 2023 roku w B. przy ulicy (...) w mieszkaniu nr (...), nie posiadając wymaganego zezwolenia na odstępstwa, naruszył zakaz w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, będąc w posiadaniu 1 sztuki zwierzęcia gatunku (...) numer obrączki (...) z datą wyklucia 14.04.2022 roku,

tj. o wykroczenie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

orzeka:

1.  obwinionego K. D. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

2.  zwalnia obwinionego w całości z obowiązku zwrotu kosztów postępowania.