Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1028/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący SSR Iwona Kowalik

Protokolant Karolina Nowicka

przy udziale Asesora Prokuratury Rejonowej w Świdnicy M. W.

po rozpoznaniu dnia 11 października 2018 roku, 15 listopada 2018 roku, 13 grudnia 2018 roku 2018 roku sprawy karnej

Ł. B.

syna W. i S. z domu M.,

urodzonego (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 06 grudnia 2017r. w Ś., woj. (...) znieważył słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe funkcjonariuszy policji asp. M. S. oraz sierż P. W. podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych,

tj. o czyn z art. 226 § 1 kk

II.  w tym samym miejscu i czasie stosował przemoc w celu zmuszenia funkcjonariuszy policji asp. M. S. oraz sierż P. W. do zaniechania prawnej czynności służbowej zatrzymania

t j. o czyn z art. 224§2 kk

I.  oskarżonego Ł. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 226§1 kk i za czyn ten na podstawie art. 226§1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 224§2 kk i za czyn ten na podstawie art. 224§2 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 85§1 kk i art. 86§1 kk orzeczone oskarżonemu kary pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności ;

IV.  na podstawie art. 63§1 i 5 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie, tj. jeden dzień – 06 grudnia 2017 roku;

V.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, wydatkami obciążając Skarb Państwa.