Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 489/17/P

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2017 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Żelechowski

Protokolant: st. sekr. sądowy Jolanta Jurgała

przy udziale oskarżyciela publicznego za KMP asp. Sztab. Waldemara Osikowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23.03.2017 roku w Krakowie

sprawy przeciwko A. K. s. T. i Z. zd. D.

ur. (...) w K.

obwinionego o to, że:

w dniu 17 listopada 2016 r. w Krakowie przy ul. (...) a W. S. jako osoba odpowiedzialna za rozwieszenie bilbordu o treści antyaborcyjnej wywołał zgorszenie p. J. S.

tj. o wykroczenie z art. 51 § 1 k.w.

I.  na zasadzie art. 62 § 3 k.p.s.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 2 k.p.s.w. obwinionego A. K. uniewinnia od popełnienia wykroczenia zarzuconego mu wnioskiem o ukaranie kwalifikowanego z art. 51 § 1 k.w.;

II.  na zasadzie art. 118 § 2 k.p.s.w. stwierdza, iż koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.