Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 760/18

POSTANOWIENIE

Dnia 9 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Sławomir Krajewski

Sędziowie:

SO Marzenna Ernest

SR del. Szymon Stępień (spr.)

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Magdalena Gregorczuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2018 roku w S.

sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Stołecznego W.

z udziałem A. K.

o zmianę stwierdzenia nabycia spadku

na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 27 kwietnia 2018 roku, sygn. akt I Ns 66/18

1.  oddala apelację;

2.  ustala, że wnioskodawca i uczestnik ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

SSO Marzenna Ernest SSO Sławomir Krajewski SSR del. Szymon Stępień