Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 1294/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant : st. sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 roku w Łodzi

sprawy E. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

z udziałem I. K.

na skutek odwołania E. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 14 marca 2019 roku nr (...)

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od E. M. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwotę 180,00 ( sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Jacek Chrostek