Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I Ns 42/15

POSTANOWIENIE

Dnia 29 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący sędzia Lidia Czapla

Protokolant sekretarz sadowy W. P.

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2019 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z wniosku D. G. i L. S.

przy udziale (...) Spółki Akcyjnej w K. (poprzednio (...) Spółki Akcyjnej w G.)

o ustanowienie służebności przesyłu

postanawia:

1)  oddalić wniosek;

2)  ustalić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.