Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III K 85/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Grzegorz Krogulec

Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Mazurkiewicz, Lena Błaszczyńska

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. Katarzyny Majdy

po rozpoznaniu w dniach 13.01.2020r., 31.01.2020 r. i 25.02.2020 r. sprawy:

1.  D. K., syna H. S. i I., nazwisko rodowe matki J.,

urodzonego (...) w J. wK.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od 26 grudnia 2016 roku do 4 maja 2017 roku w B. województwa (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uzyskał bez zgody osób uprawnionych cudze programy komputerowe o łącznej wartości 933.187,74 złotych, poprzez zainstalowanie ich na dysku twardym S. H.- (...),s/n: (...) znajdującym się w 11 maja 2017 roku w jego laptopie (...), s/n: (...) i tak uzyskał:

-

zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie M. (...) o wartości 2.199,89 złotych czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S. reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie M. (...) 2016 o wartości 2.299 złotych czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S.reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie A. (...) - E. o wartości 22.788 złotych czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) Inc. ( Spółka) z siedzibą w S. reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników: M. S., D. S. (1), T. K. i P. S. z Kancelarii Radców Prawnych i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie S. (...).0 o wartości 860.000 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest S. (...) (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanej na terenie Polski przez pełnomocników: S. S. (4), D. S. (1), T. K., M. S., A. K. oraz P. S. z Kancelarii (...) - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 1.114 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) Inc. ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1) reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników: M. S., D. S. (1), T. K. i P. S. z Kancelarii (...) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 3.450 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest A. (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S. z Kancelarii (...) - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie M. (...) S. o wartości 1.447 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1) reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 27 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 2.997 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest A. (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S. z Kancelarii (...) - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 3.300 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest A. (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S. z Kancelarii (...) - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie M. (...) o wartości 1.239 złotych czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1) reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 26 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 890 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest A. (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S. z Kancelarii (...) - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 29 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie V. (...) (14.0) o wartości 1792,85 złotych czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1) reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

- zainstalowany w dniu 30 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 23.500 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest A. Inc ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1) reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników: M. S., D. S. (1), T. K. i P. S. z Kancelarii (...) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 30 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie (...) 2017 - E. o wartości 1.190 złotych czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) Inc. ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników: M. S., D. S. (1), T. K. i P. S. z Kancelarii (...) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 30 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie A. (...) (C.) o wartości 3.681 złotych czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) Inc. ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników: M. S., D. S. (1), T. K. i P. S. z Kancelarii (...) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 4 maja 2017 roku program komputerowy o nazwie W. (...) o wartości 1.300 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1) reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

to jest o przestępstwo z artykułu 278 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego

2.  I. K., syna S. P. i N. R., nazwisko rodowe matki M.,

urodzonego (...) w J. G. w K.

oskarżonego o to, że

w okresie od 20 lutego 2014 roku do 4 października 2015 roku w B. województwa (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uzyskał bez zgody osób uprawnionych cudze programy komputerowe o łącznej wartości 35.033 złotych poprzez zainstalowanie ich na dysku twardym model (...)- (...) numer seryjny WD- (...), znajdującym się w dniu 6 września 2017 roku w jego komputerze Notebook marki L. model T. E. numer seryjny (...) i tak uzyskał:

- w dniu 20 lutego 2014 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 22.788 złotych, który został następnie usunięty w nieustalonym dniu ze wskazanego wyżej dysku twardego i w dniu 6 września 2017 roku znajdował w wersji instalacyjnej na tym dysku wskazanego wyżej komputera w wersji instalacyjnej wraz z crackiem umożliwiającym pominięcie zabezpieczeń producenta tego programu, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) Inc. ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników: M. S., D. S. (1), T. K. i P. S. z Kancelarii (...) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 29 września 2015 roku na wskazanym wyżej dysku twardym program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 3.450 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest A. (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S. z Kancelarii (...) - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 29 września 2015 roku na wskazanym wyżej dysku twardym, program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 2.997 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest A. (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1) reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S. z Kancelarii (...) - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

zainstalowany w dniu 29 września 2015 roku na wskazanym wyżej dysku twardym, program komputerowy o nazwie M. (...) P. o wartości 2.299 złotych, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

uzyskany w dniu 4 października 2015 roku program komputerowy o nazwie O. (...) incl. (...) and (...) o wartości 2.299 złotych, który został następnie usunięty w nieustalonym dniu ze wskazanego wyżej dysku twardego i w dniu 6 września 2017 roku znajdował w wersji instalacyjnej na tym dysku wskazanego wyżej komputera w wersji instalacyjnej wraz z crackiem umożliwiającym pominięcie zabezpieczeń producenta tego programu, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

-

uzyskany w dniu 4 października 2015 roku program komputerowy o nazwie W. (...) U. by (...)o wartości 1.200 złotych, który został następnie usunięty w nieustalonym dniu ze wskazanego wyżej dysku twardego i w dniu 6 września 2017 roku znajdował w wersji instalacyjnej na tym dysku wskazanego wyżej komputera w wersji instalacyjnej wraz z crackiem umożliwiającym pominięcie zabezpieczeń producenta tego programu, czym działał na szkodę producenta tego oprogramowania, to jest (...) ( Spółka) z siedzibą w S. A. (1), reprezentowanego na terenie Polski przez pełnomocników M. S., T. K. i P. S.S. K. & S. - K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z siedzibą w W. przy ul. (...),

to jest o przestępstwo z artykułu 278 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego

o r z e k a:

1.  oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą w jego opisie, że w miejsce błędnie wpisanej nazwy laptopa (...) wpisuje prawidłową jego nazwę (...), nadto ustala, że ogólna wartość cudzych programów komputerowych uzyskanych bez zgody osób uprawnionych wynosi nie mniej niż 126.611,83 złotych, na którą to kwotę składają się wartości poszczególnych programów: M. (...) - 399,00 złotych, M. (...) P. (...) - 24,99 złotych, (...) 2014 - E. - 7.476,12 złotych, S. (...).0 - 100.000,00 złotych, A. (...) - 1.309,85 złotych, A. (...) - 449,00, M. (...) - 619,00 złotych, A. (...) - 1.899,00 złotych, A. (...) - 1.899,00 złotych, M. (...) - 299,00 złotych, A. (...) - 449,41 złotych, V. (...) (14.0) - 199,00 złotych, A. (...) - 10.393,00 złotych, (...) 2017 - E. - 0,00 złotych, A. V. B. 2017 (C.) - 1171,47 złotych, W. (...) 23,99 złotych i za tak przypisany czyn wyczerpujący dyspozycję art. 278 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, na podstawie art. 278 § 2 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 69 § 1 kk, art. 70 § 1 kk oraz art. 72 § 1 pkt 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza wobec D. K. na okres próby 1 (jednego ) roku zobowiązując go do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby w terminie co 4 (cztery) miesiące,

3.  oskarżonego I. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą w jego opisie, że ustala ogólną wartość cudzych programów komputerowych uzyskanych bez zgody osób uprawnionych na kwotę 10.125,33 złotych, zaś poszczególnych programów: (...) 2014 na kwotę 7.476,12,00 złotych, A. (...) na kwotę 449,00 złotych, A. (...) na kwotę 1.899,00 złotych, M. (...) P. na kwotę 77,22 złotych, (...) 2016 (...) incl. (...) and (...) na kwotę 199,00, (...) (...) U. (...)na kwotę 24,99 złotych, a czyn ten wyczerpuje dyspozycje art. 278 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to, na podstawie art. 278 § 2 kk wymierza mu karę 3 (trzy) miesiące pozbawienia wolności,

4.  na podstawie art. 69 § 1 kk, art. 70 § 1 kk oraz art. 72 §1 pkt 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza wobec I. K. na okres próby 1 (jednego) roku zobowiązując go do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby w terminie co 4 (cztery) miesiące,

5.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego D. K. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem polegający na zapłacie na rzecz pokrzywdzonych podmiotów:

- (...) reprezentowanego na terenie Polski przez „S. K. & S.K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z/s w W. kwoty 1.564,98 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery 98/100) złotych

- A. I. reprezentowanego na terenie Polski przez „S. K. & S.K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z/s w W. kwoty 20.350,44 (dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt 40/100) złotych,

- A. (...) reprezentowanego na terenie Polski przez „S. K. & S.K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z/s w W. kwoty 4.696,41 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć 41/100) złotych,

- częściowego naprawienia szkody na rzecz S. (...) reprezentowanego na terenie Polski przez „S. K. & S.K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z/s w W. 100.000,00 ( sto tysięcy 00/100) złotych.

6. na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego I. K. obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- (...) reprezentowanego na terenie Polski przez „S. K. & S.K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z/s w W. kwoty 301,21 (trzysta jeden 21/100) złotych,

- A. I. reprezentowanego na terenie Polski przez „S. K. & S.K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z/s w W. kwoty 7.476,12 (siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 12/100) złotych,

- A. (...) reprezentowanego na terenie Polski przez „S. K. & S.K. P. (1) i (...) Spółka Komandytowa z/s w W. kwoty 2.348,00 (dwa tysiące trzysta czterdzieści osiem 00/100) złotych.

7. zasądza od oskarżonych D. K. i I. K. na rzecz Skarbu Państwa kwoty po 5.000 ( pięć tysięcy) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych, w pozostałym zakresie zwalnia oskarżonych od tych kosztów, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIIK 85/19

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. K.

zarzut nr I aktu oskarżenia, punkt 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony D. K. - obywatel (...), przebywa w Polsce od kwietnia 2014 roku. Od września 2015 roku do sierpnia 2017 roku pracował w spółce (...) w B.. Prezesem tej spółki był inny obywatel K. L. J., który nie przebywał na stałe w Polsce, a w firmie pojawiał się sporadycznie, zaś funkcję wiceprezesa pełnił obywatel K. - oskarżony I. K., który przebywał w Polsce od lat i sprawował faktyczne kierownictwo w T..

Oskarżony D. K. pracował na laptopie A. koloru białego.

wyjaśnienia oskarżonego D. K. - k. 514-516

k. 514-516

W dniu 11 maja 2017 roku przeprowadzono przeszukanie pomieszczeń firmy (...) w B. w celu sprawdzenia, czy na używanych w firmie komputerach zainstalowano legalne oprogramowania. Zabezpieczono kilka jednostek stacjonarnych oraz dwa laptopy, w tym laptop koloru białego marki A. (...).

Protokoły przeszukania i oględzin pomieszczeń firmy (...)

k. 28-30, 34-36

Poddano badaniu przez biegłego informatyka dysk z laptopa A. (...) celem ustalenia jakie programy na nim zainstalowano i czy są legalnego pochodzenia. Ujawniono na dysku szereg programów komputerowych uzyskanych w sposób nielegalny, a więc bez zgody osób uprawionych, i tak:

- zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie M. (...) o wartości 399 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie M. (...) 2016 o wartości 24,99 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie A. (...) - E. o wartości 7476,12 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie S. (...).0 o wartości ok. 180000 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie Autodesk ReCap o wartości 1309,85 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 449 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie M. (...) S. o wartości 619 złotych,

- zainstalowany w dniu 27 grudnia 2016 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 1899 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 1899 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie M. (...) o wartości 299 złotych,

- zainstalowany w dniu 26 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 449,41 złotych,

- zainstalowany w dniu 29 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie V. (...) (14.0) o wartości 199 złotych,

- zainstalowany w dniu 30 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 10393 złotych,

- zainstalowany w dniu 30 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie (...) 2017 - E. o wartości 0,00 złotych,

- zainstalowany w dniu 30 stycznia 2017 roku program komputerowy o nazwie A. (...) (C.) o wartości 1171,47 złotych,

- zainstalowany w dniu 4 maja 2017 roku program komputerowy o nazwie W. (...) o wartości 23,99 złotych.

opinia biegłego z zakresu informatyki T. Z. (1)

78-95, 907-908

opinia biegłego ds eksploatacji systemów komputerowych, wycena sprzętu i oprogramowania komputerowego M. K. (1)

962-967, (...)-1010

Z zabezpieczonego laptopa A. korzystał – gdyż stanowił jego własność - wyłącznie oskarżony D. K.. Wszystkie wyżej wymienione programy oskarżony D. K. ściągnął i zainstalował na swoim laptopie A.. Robił to w różnym czasie, w swoim mieszkaniu w B..

wyjaśnienia oskarżonego D. K.

514-516

Zatrudniony w firmie (...) w latach 2012-2017 w charakterze osoby zajmującej się obsługą komputerów M. Ł. (1) wiedział, że na komputerach znajdujących się w firmie (...) zainstalowany jest program A. bez wymaganej licencji. M. Ł. (1) informował o tym zarówno oskarżonego D. K. jak i oskarżonego I. K..

zeznania M. Ł. (1)

41-43, 259-260, 906-907

Obaj oskarżeni na co dzień pojawiali się w firmie i wydawali polecenia zatrudnionym w niej pracownikom. Obaj pracowali na swoich laptopach. Oskarżony D. K. czasami zabierał swojego laptopa do domu.

zeznania B. T.

343-344, 495-496, 903-904

1.1.2.

I. K.

zarzut nr II aktu oskarżenia, punkt 3 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Obywatel K. - oskarżony I. K. przebywa w Polsce od 2008 roku.

informacja z (...)

555

Od roku 2013 do sierpnia 2017 roku I. K. pracował w spółce (...) w B.. Sprawował tam funkcje kierownicze - był wiceprezesem.

wyjaśnienia oskarżonego I. K.

566-569

wyjaśnienia oskarżonego D. K.

514-516

Oskarżony I. K. był właścicielem notebooka L. - T. (...) E..

wyjaśnienia oskarżonego I. K.

566-569

M. Ł. (1) na prośbę oskarżonego I. K. zainstalował na jego prywatnym notebooku program (...). Oskarżony wiedział, że program ten nie posiada wykupionej licencji.

zeznania M. Ł. (1)

41-43, 259-261, 906-907

W dniu 6 września 2017 roku dokonano przeszukania miejsca zamieszkania oskarżonego I. K. podczas którego ujawniono i zabezpieczono notebooka L. T. L.- (...).

protokół przeszukania

127-129

Poddano badaniu przez biegłego informatyka dysk z notebooka L. celem ustalenia, jakie programy na nim zainstalowano i czy są legalnego pochodzenia. Ujawniono na dysku szereg programów komputerowych uzyskanych w sposób nielegalny, a więc bez zgody osób uprawionych, i tak:

- w dniu 20 lutego 2014 roku program komputerowy o nazwie A. (...) o wartości 7476,12 złotych, który został usunięty w nieustalonym dniu z dysku twardego i w dniu 6 września 2017 roku znajdował się w wersji instalacyjnej na dysku wraz z crackiem umożliwiającym pominięcie zabezpieczeń producenta tego programu,

- zainstalowany w dniu 29 września 2015 roku program komputerowy o nazwie A. (...) wartości 449 złotych,

- zainstalowany w dniu 29 września 2015 roku program komputerowy o nazwie A. (...) wartości 1899 złotych,

- zainstalowany w dniu 29 września 2015 roku program komputerowy o nazwie M. (...) P. wartości 77, 22 złotych,

- uzyskany w dniu 4 października 2015 roku program komputerowy o nazwie O. (...) incl. (...) and (...) o wartości 199 złotych, który został usunięty w nieustalonym dniu z dysku twardego i w dniu 6 września 2017 roku znajdował się w wersji instalacyjnej na dysku wraz z crackiem umożliwiającym pominięcie zabezpieczeń producenta tego programu,

- uzyskany w dniu 4 października 2015 roku program komputerowy o nazwie W. (...) U. by (...) o wartości 24,99 złotych, który został usunięty w nieustalonym dniu z dysku twardego i w dniu 6 września 2017 roku znajdował się w wersji instalacyjnej na dysku wraz z crackiem umożliwiającym pominięcie zabezpieczeń producenta tego programu

opinia biegłego z zakresu informatyki D. S. (2)

276-280

opinia biegłego ds eksploatacji systemów komputerowych, wycena sprzętu
i oprogramowania komputerowego M. K. (1)

962-967, (...)-1010

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego D. K. - k. 514-516

Na wiarę zasługują wyjaśnienia oskarżonego złożone na etapie postępowania przygotowawczego, w których przyznał się (po ogłoszeniu mu zarzutów) do ściągnięcia i zainstalowania programów komputerowych na swoim laptopie, mając świadomość, że robi to w sposób nielegalny, bo bez wniesienia opłaty należnej producentowi lub podmiotowi mającemu uprawnienia do sprzedaży danego programu. Oskarżony opisał w jaki sposób to robił - w różnym czasie, w swoim domu poprzez wyszukiwarkę oraz cel takiego zachowania - "dla łatwiejszego wykonywania pracy". Przyznał, że programy ściągał na laptop zabezpieczony w toku przeszukania przez policję. Mało tego, wymienił program o nazwie A. jako ten, który najpierw ściągnął na swój laptop, a potem zainstalował go na laptopie (...), który na stałe znajdował się w firmie (...). Przesłuchanie w charakterze podejrzanego nastąpiło w obecności prokuratora i przy udziale biegłego tłumacza, i co istotne, miało miejsce po upływie półtora roku od zabezpieczenia laptopa. Oskarżony miał zatem wystarczająco dużo czasu, aby wprowadzić na poczet obrony inną, nieprawdziwą wersję, ale tego nie zrobił. Nie ma zatem żadnych podstaw do kwestionowania tych wyjaśnień złożonych dobrowolnie, bez nacisków i pozostających w zgodzie z prawdą.

opinia biegłego z zakresu informatyki T. Z. (1)

Biegły w sposób fachowy ujawnił na dysku z laptopa A. programy uzyskane bez zgody uprawnionych podmiotów

zeznania M. Ł. (1)

Zasługują na wiarę zeznania świadka M. Ł., który jako osoba pracująca przy obsłudze komputerów w firmie (...) wiedział, że obaj oskarżeni mają zainstalowane na swoich laptopach nielegalny program A., o czym także wiedzieli sami oskarżeni.

opinia biegłego ds eksploatacji systemów komputero-wych, wycena sprzętu i oprogramowa-nia komputerowe-go M. K. (1)

Biegły ds wyceny programów komputerowych dokonał wyceny uzyskanych nielegalnie programów przyjmując ich realną wartość rynkową, a więc cenę, za jaką można kupić oprogramowanie na rynku. Ta metoda ustalenia wartości znajduje aprobatę sądu. Zgodzić się należy z twierdzeniem biegłego, że producenci narzucają ceny ofertowe na swoje produkty, które znacznie odbiegają od cen rynkowych. Wyraźnie to widać na przykładzie programu S. (...).0. Reprezentująca producenta kancelaria adwokacka wyceniła ten program na bajońską sumę 860.000 złotych, gdy tymczasem - wg ustaleń biegłego M. K. - program ten jest warty nie więcej niż 180.000 złotych, a umiejętne negocjacje mogłyby doprowadzić do jego zakupu w jeszcze niższej cenie.

Nadto biegły M. K. ustalił, że zabezpieczone na laptopie programy były lub mogły być użytkowane przez posiadacza laptopa

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego D. K.

Nie zasługują na wiarę wyjaśnienia oskarżonego złożone na rozprawie, w których twierdzi, że o tym, iż zakwestionowane na jego laptopie programy są nielegalne, dowiedział się dopiero w maju 2017 roku od policji, która dokonała przeszukania w firmie, a podczas tej czynności policjanci "dopatrzyli się nieprawidłowości w zakupie programów". Te wyjaśnienia stoją w jaskrawej sprzeczności z tymi z postępowania przygotowawczego, kiedy to oskarżony D. K. przyznał że osobiście ściągał zakwestionowane programy, łamiąc lub obchodząc ich zabezpieczenia. Co istotne, programów pozyskanych w ten sposób było łącznie kilkanaście, a więc jego laptop był wręcz naszpikowany programami potocznie określanymi jako pirackie. Policja, dokonując przeszukania w firmie i wstępnego sprawdzenia zawartości laptopa, skupiła się na programie A., bo uzyskano informację o możliwości nielegalnego posiadania właśnie tego programu, nie mając wiedzy, że łącznie oskarżony na swoim sprzęcie zgromadził aż kilkanaście różnego rodzaju nielegalnych programów. Podnieść także należy, że z zeznań M. Ł. wynika, że oskarżony posiadał wiedzę o użytkowaniu przez siebie - bez wymaganej licencji, wymienionego wyżej programu.

Nie mogą stanowić wiarygodnego dowodu wartości (ceny) poszczególnych programów podane w opiniach biegłych T. Z. i D. S., jako że nie było to przedmiotem opiniowania, to po pierwsze, po wtóre, podane przez nich wartości były jedynie szacunkowe, co zaznaczył w swej opinii każdy z w.w biegłych. Nie można też przyjąć jako wartość szkody wyrządzonej przestępstwem cen podanych przez reprezentującą pokrzywdzonych kancelarię prawną. Ceny takie często są cenami katalogowymi, maksymalnymi, można rzec umownymi i takimi, które stanowią wyjściowy do negocjacji, ale przede wszystkim znacznie odbiegają od cen rynkowych, a więc takich, które są oferowane nie tylko w hurtowej, ale i detalicznej sprzedaży przez różne podmioty.

1.1.2

wyjaśnienia oskarżonego I. K.

Nie zasługują na wiarę wyjaśnienia oskarżonego I. K., tak z postępowania przygotowawczego jak i z rozprawy. Nie jest prawdą, że oskarżony ten nie miał świadomości, że używa na swoim notebooku nielegalne oprogramowania. Na wstępie podnieść należy, iż oskarżony ten nie był obecny w firmie (...) podczas przeszukania w maju 2017 roku, jego prywatny notebook L. na którym ujawniono zainstalowanie kilku nielegalnych oprogramowań został zabezpieczony w jego miejscu zamieszkania dopiero we wrześniu 2017 roku, zaś pierwsze przesłuchanie w charakterze podejrzanego miało miejsce w grudniu 2018 roku. Oskarżony dysponował wystarczająco długim czasem, by zbudować linię obrony - zdaniem sądu - nieodpowiadającą prawdzie. Oskarżony jako wiceprezes firmy (...) i znajomy oskarżonego D. K. musiał wiedzieć, z jakiego powodu przeprowadzono przeszukanie firmy i dokonano zabezpieczenia wszystkich komputerów. Nie polega na prawdzie to, że oskarżony nabył notebooka L. od nieznanej osoby narodowości (...), za cenę 300 złotych, w roku 2015 lub 2016. Takie wyjaśnienia nie są przekonujące zarówno co do ceny zakupu, jak i okoliczności jego nabycia. Niewykluczone, że oskarżony nabył przedmiotowy notebook z drugiej ręki, a jeśli tak zrobił to transakcja ta musiała mieć miejsce przed datą 20 lutego 2014 roku. Jest to data zainstalowania na notebooku L., bez wymaganej licencji, programu A.. (vide: opinia D. S. - k. 279). Program ten jako usunięty ujawniono w tzw. artefaktach pamięci dysku. Choć nie można ustalić daty usunięcia tego programu, to data jego zainstalowania jest pewna. Był to czas, gdy oskarżony był zatrudniony w firmie (...), a program A. był przez niego traktowany priorytetowo jako narzędzie niezbędne w jego pracy. Co więcej, program ten został zainstalowany na jego prośbę przez M. Ł. (1), który nie omieszkał poinformować swojego pracodawcę, że jest to proceder nielegalny. Okoliczność powyższa pozwala ocenić jako niewiarygodne wyjaśnienia oskarżonego, który zaprzecza nielegalnemu pozyskaniu wszystkich sześciu zakwestionowanych na jego notebooku programów. Skoro oskarżony zainstalował A. w lutym 2014 roku, to logiczne jest, że wszystkie inne programy - zainstalowane po tej dacie, zostały zainstalowane za jego przyzwoleniem i wiedzą - we wrześniu i październiku 2015 roku.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania

1

D. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w okresie od 26.12.2016 roku do 04.05.2017 roku, a więc w warunkach czynu ciągłego (art. 12 § 1 kk) pozyskał bez zgody osoby uprawnionej kilkanaście cudzych programów komputerowych, co wyczerpuje dyspozycję art. 278 § 2 kk. Programy te zabezpieczono na dysku jego laptopa. Nie ma znaczenia czy zrobił to osobiście czy "rękami" innej osoby. Większość programów została pozyskana poprzez obejście zabezpieczeń kluczem powszechnie dostępnym w sieci lub kluczem nieoryginalnym. W każdym razie uczynił to świadomie, chcąc posiadać i używać lub w razie potrzeby zamierzać używać tych programów na potrzeby własne lub firmy, w której pracował. Zrobił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez uniknięcie zapłaty za poszczególne programy. Bezprawne uzyskanie programu komputerowego następuje m. in. w drodze nielegalnego wejścia w posiadanie cudzego programu. Program komputerowy jest cudzy, gdy osoba, która go uzyskuje nie posiada praw do korzystania z tego programu. Odnosi się to także do programu w wersji trialiowej, gdy korzysta się z niego po upływie czasu, w którym można używać go bezpłatnie (vide: wyrok SA w Katowicach, II AKa 379/17). Wartość szkody wyrządzonej przestępstwem stanowi sumę wartości poszczególnych programów, z wyjątkiem programu S. (...).0. W przypadku tego programu, którego wartość znacznie odbiega od pozostałych, sąd przyjął, że jego cena jest nie mniejsza niż 100.000 złotych, bowiem wartość podaną przez biegłego określić należy jako szacunkową, ale jednocześnie ani dowolną, ani abstrakcyjną. Bez wątpienia jest to program bardzo drogi, w zasadzie nieosiągalny, z uwagi na jego wysoką cenę, dla osoby prywatnej oraz w powszechnej dystrybucji. Jest to program specjalistyczny i przeznaczony dla wąskiego kręgu odbiorców z zasobnym portfelem. Nie sposób jednak uwierzyć, że nawet bogaty klient (w praktyce musi chodzić o podmiot gospodarczy), niejako od ręki zapłaciłby za ten program blisko milion złotych, jak podał to w swoim cenniku pełnomocnik reprezentujący pokrzywdzonego. Zauważyć przy tym trzeba, że wycena biegłego na 180.000 złotych nie jest kwotą ostateczną, a kupujący może uzyskać dalszy rabat w zależności od umiejętności negocjacyjnych.

3.2. Podstawa prawna skazania

3

I. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w okresie od 20.02.2014 roku do 04.10.2015 roku, a więc w warunkach czynu ciągłego (art. 12 § 1 kk) pozyskał bez zgody osoby uprawnionej kilka cudzych programów komputerowych, co wyczerpuje dyspozycję art. 278 § 2 kk. Programy te zabezpieczono na dysku jego notebooka. Nie ma znaczenia czy zrobił to osobiście czy "rękami" innej osoby. W każdym razie uczynił to świadomie chcąc posiadać i używać lub w razie potrzeby zamierzać używać tych programów na potrzeby własne lub firmy, w której pracował. Zrobił to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez uniknięcie zapłaty za poszczególne programy. Bezprawne uzyskanie programu komputerowego następuje m. in. w drodze nielegalnego wejścia w posiadanie cudzego programu (przez jego nieopłacenie lub złamanie zabezpieczeń). Program komputerowy jest cudzy, gdy osoba, która go uzyskuje, nie posiada praw do korzystania z tego programu. Odnosi się to także do programu w wersji trialiowej, gdy korzysta się z niego po upływie czasu, w którym można używać go bezpłatnie (vide: wyrok SA w Katowicach, II AKa 379/17). Wartość szkody wyrządzonej przestępstwem stanowi sumę wartości poszczególnych programów.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K.

1, 2, 5

Mając na uwadze ogólną wysoką wartość pozyskanych nielegalnie cudzych programów komputerowych oraz ich ilość (kilkanaście) wymierzono oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jednocześnie - wobec spełnienia przesłanek z art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 kk orzeczono o warunkowym zawieszeniu jej wykonania na roczny okres próby. Oskarżony kilka lat przebywa na terytorium Polski, założył tu rodzinę i tu jest jego centrum życiowe, dotychczas nie był karany. Oznacza to, że orzeczenie kary surowszej oraz wyznaczenie dłuższego okresu próby jest niecelowe. W obliczu orzeczenia obowiązku naprawienia szkody orzeczenie kary grzywny nie służyłoby żadnemu celowi kary, a stanowiłoby jedynie dodatkową, nieuzasadnioną dolegliwość. Obowiązek informowania sądu o okresie próby orzeczono na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk.

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem orzeczono w oparciu o przepis art. 46 § 1 kk, przy czym ograniczono go do zapłaty częściowej w stosunku do programu S. (...).0.

I. K.

3, 4 i 6

Mając na uwadze ogólną wartość pozyskanych nielegalnie cudzych programów komputerowych ponad 7 tys. złotych) oraz ich ilość (łącznie 6 programów) wymierzono oskarżonemu karę 3 miesiące pozbawienia wolności. Jednocześnie - wobec spełnienia przesłanek z art. 69 § 1 kk i art. 70 § 1 kk orzeczono o warunkowym zawieszeniu jej wykonania na roczny okres próby. Oskarżony kilkanaście lat przebywa na terytorium Polski, założył tu rodzinę i tu jest jego centrum życiowe, dotychczas nie był karany. Oznacza to, że orzeczenie kary surowszej oraz wyznaczenie dłuższego okresu próby jest niecelowe. W obliczu orzeczenia obowiązku naprawienia szkody orzeczenie kary grzywny nie służyłoby żadnemu celowi kary, a stanowiłoby jedynie dodatkową, nieuzasadnioną dolegliwość. Obowiązek informowania sądu o okresie próby orzeczono na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk. O obowiązku naprawienia szkody orzeczono w oparciu o przepis art. 46 § 1 kk

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7

Oskarżeni są w stanie ponieść koszty w części, a więc do kwoty po 5 tys. złotych. Obciążenie ich kosztami w całości byłoby dla nich zbyt uciążliwe z uwagi na sytuację rodzinną i majątkową każdego z nich.

6.  Podpis