Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 912/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska (spr.)

SędziowieSławomir Gosławski,

Marta Legeny-Błaszczyk

Protokolantstażysta Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Wojciecha Misiaka

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r.

sprawy A. K. córkę J. i D. z domu D. urodzonej (...) w K.

oskarżonej o czyn z art. 177 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej D. G.

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 30 sierpnia 2019 r. sygn. akt II K 286/19

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od oskarżycielki posiłkowej D. G. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.