Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Ga 105/20

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy, w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Tomkiewicz,

Sędziowie: Zbigniew Chmielewski, Maciej Rzewuski (spr.)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 października 2020 r.

sprawy z wniosku Z. L.

z udziałem Przedsiębiorstwa Budownictwa (...), L. Sp. j. w likwidacji w G.

o odwołanie likwidatora spółki

na skutek apelacji uczestnika od postanowienia S. R.w O.z dnia 17 stycznia 2020 r., sygn. akt OL.VIII Ns. Rej. KRS 13939/19/729

postanawia:

oddalić apelację.

Sędzia Zbigniew Chmielewski Sędzia Małgorzata Tomkiewicz Sędzia Maciej Rzewuski (del.)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

O., dnia 28 października 2020 r.