Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 578/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant p.o. staż. Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Beaty Góralskiej

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2020 r.

sprawy R. B. syna Z. i M. z domu B.

urodzonego (...) we W.

oskarżonego o czyn z art. 267 § 1 kk w zw. z art.12§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 29 czerwca 2020 r. sygn. akt II K 1262/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oskarżonego R. B. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

2.  koszty procesu w sprawie przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.