Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 40/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Wiesław Pędziwiatr Sędziowie: SA Andrzej Kot /spr./

SA Agata Regulska

Protokolant: Magdalena Szymczak

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Waldemara Kawalca

po rozpoznaniu 17 grudnia 2020 r.

sprawy S. G. oskarżonego o czyn z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z 20 listopada 2019 r. sygn. akt III K 34/19

zmienia zaskarżony wyrok wobec S. G. w ten sposób, że uniewinnia oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu, kosztami procesu obciążając Skarb Państwa.

Andrzej Kot

Wiesław Pędziwiatr

Agata Regulska