Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 27/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: Monika Jasińska

przy udziale Prokuratora: Małgorzaty Karwackiej - Barylskiej

po rozpoznaniu na rozprawie 22 lutego 2021 r.

sprawy A. L. urodzonego(...) w P. syna J. i Małgorzaty z domu S. (...),

oskarżonego o to, że:

w dniu 5 listopada 2020 r. w B., woj. (...), w klatce schodowej bloku nr 4 na os. 1-go M., dokonał rozboju na osobie H. S. w ten sposób, że używając siły i szarpiąc pokrzywdzonego, wyciągnął z tylnej kieszeni jego spodni portfel, z którego zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 60 zł przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

1.  uznaje A. L. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 280 § 1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od 5 listopada 2020 r. (godz. 13:50) do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

3.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zapłaty kosztów postępowania.