Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 40/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: Monika Jasińska

przy udziale Prokuratora: Małgorzaty Karwackiej - Barylskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2021 roku

sprawy A. J. ur. (...) w P. s. H. i W. z d. Ś.

oskarżonego o to, że:

w dniu 10 listopada 2019 roku około godz. 15.40 na ul. (...) w B., woj. (...) nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu marki S. (...) o nr rej. (...) i kontynuował jazdę, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, umundurowanego funkcjonariusza Policji, poruszającego się oznakowanym pojazdem służbowym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego,

tj. o czyn z art. 178 b kk

1.  uznaje oskarżonego A. J. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wypełniającego znamiona art. 178b kk i za to na podstawie art. 178b kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 kk orzeka wobec A. J. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku;

3.  zwalnia oskarżonego z obowiązku zapłaty kosztów postępowania.