Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 5/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca SSR Marta Przybylska

Protokolant stażysta Patrycja Kokot

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 22.10.2020 r., 20.11.2020 r., 10.12.2020

sprawy J. Z. c. R. i J. zd. R.

ur. (...) w K.

oskarżonej o to, że

I.  w okresie od 8 maja 2017 roku do 14 października 2018 roku w L. i K. działając czynem ciągłym, mimo ciążącego obowiązku opieki nad niepełnosprawnym małoletnim synem W. Z. narażała go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu niewłaściwie sprawowała opiekę nad małoletnim nie zapewniając mu specjalistycznego pożywienia, środków higieny oraz właściwego nadzoru i terminowej opieki lekarskiej

tj. o czyn z art. 160 § 1 i 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

II.  w dniu 28 marca 2019 roku w K. przy ul. (...) na terenie sklepu (...) zabrała w celu przywłaszczenia perfumy M. i G. B., podkład firmy (...) sztuk 2 oraz pomadki firmy (...) powodując straty w łącznej kwocie 606,95 zł na szkodę R. Supermarkety (...) z siedzibą w Ł.

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

III.  w dniu 12 lipca 2019 roku w K. na ternie sklepu (...) zabrała w celu przywłaszczenia 3 komplety skarpet marki C. K., komplet skarpet marki R., komplet skarpet marki C., komplet bielizny marki R. (...), komplet bielizny marki D., komplet bielizny marki P. C., koszulkę męską marki K., koszulkę męską marki T. T. powodując straty w łącznej kwocie 579,90 zł na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

IV.  w okresie od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 13 sierpnia 2019 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej sposobności popełniła trzy umyślne wykroczenia przeciwko mieniu powodując straty w łącznej wysokości 639,94 zł i tak:

- w dniu 13 sierpnia 2019 roku w sklepie (...) w K. zabrała w celu przywłaszczenia koszulę (...)-81X-44 o wartości 89,99 zł, koszulę (...)42 o wartości 119,99 oraz koszulę (...)- (...) o wartości 89,99 zł powodując straty w łącznej wartości 299,97 zł na szkodę (...) S.A.,

- w dniu 12 sierpnia 2019 roku w sklepie (...) w CH A. w K. zabrała w celu przywłaszczenia sukienkę C. FD-M6-014 o wartości 139,99 zł oraz koszulkę C. rozmiar XXL o wartości 99,99 zł powodując straty w łącznej wartości 239,98 zł na szkodę (...) Sp. z o.o.,

- w dniu 13 sierpnia 2019 roku w sklepie (...) zabrała w celu przywłaszczenia kurtkę S. V.-99X-XL o wartości 99,99 zł na szkodę (...) S.A.

tj o czyn. z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk

V.  w dniu 20 kwietnia 2019 roku w K. na terenie sklepu (...) zabrała w celu przywłaszczenia trzy komplety pościeli powodując straty w łącznej kwocie 507 złotych na szkodę J. W. przedstawiciela (...) z siedzibą (...)-(...) G. (...)

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

VI.  w okresie od dnia 4 maja 2019 roku do dnia 6 sierpnia 2019 roku w K. działając w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej sposobności popełniła trzy umyślne wykroczenia przeciwko mieniu powodując straty w łącznej wysokości 845 zł i tak:

- w dniu 4 maja 2019 roku w sklepie (...) w K. zabrała w celu przywłaszczenia dwa komplety pościeli powodując straty w łącznej wartości 338 zł na szkodę J. W. przedstawiciela (...) z siedzibą (...)-(...) G. (...)

- w dniu 25 maja 2019 roku w sklepie (...) w K. działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym mężczyzną zabrała w celu przywłaszczenia dwa komplety pościeli powodując straty w łącznej wartości 338 zł na szkodę J. W. przedstawiciela (...) z siedzibą (...)-(...) G. (...)

- w dniu 8 lipca 2019 roku w sklepie (...) w K. zabrała w celu przywłaszczenia jeden komplet pościeli powodując straty w łącznej wartości 169 zł na szkodę J. W. przedstawiciela (...) z siedzibą (...)-(...) G. (...)

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk

1.  uznaje oskarżoną J. Z. w miejsce zarzucanego jej w pkt. I czynu za winną tego, że w okresie od 1 września 2018 r. do 14 października 2018 r. mając obowiązek opieki i nadzoru nad małoletnim synem W. Z. wielokrotnie dopuszczała do przebywania małoletniego w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia poprzez sprawowanie nad nim opieki i nadzoru w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających to jest czynów wyczerpujących dyspozycję art. 106 kw i za to na podstawie art. 106 kw w zw. z art. 9 § 2 kw wymierza jej karę 500 ( pięćset) złotych grzywny;

2.  uznaje oskarżoną J. Z. za winną zarzucanych jej czynów opisanych w pkt II – VI wyczerpujących znamiona art. 278 § 1 k.k. oraz art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk i przyjmując, że wchodzą one w skład ciągu przestępstw na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 kk i art. 37a § 1 kk w zw. z art. 4 § 1 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym

3.  na podstawie art. 63§1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 14.10.2018 godz. 18:00 do 16.10.2018 godz. 10.50, 28.03.2019 od godz. 21.10 do godz. 23.35, 12.07.2019 od godz. 14.50 do godz. 16.42, od 13.08.2019 godz. 21.20 do 30.08.2019 godz. 15.05;

4.  na podstawie art. 46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonej J. Z. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) z siedzibą (...)-(...) G. (...) kwoty (...) (tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa) złote;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. G. kwotę 672 (sześćset siedemdziesiąt dwa) złote podwyższoną o 23% podatku od towarów i usług (...) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonej z urzędu,

6.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat A. D. kwotę 852 (osiemset pięćdziesiąt dwa) złote podwyższoną o 23% podatku od towarów i usług (...) tytułem wynagrodzenia kuratora małoletniego pokrzywdzonego,

7.  zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych i opłaty.

SSR Marta Przybylska