Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3433/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący SSO Jacek Chrostek

Protokolant : stażysta K. kępka

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 roku w Łodzi

sprawy B. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o wysokość emerytury i kapitału początkowego

na skutek odwołania B. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 30 maja 2019 roku znak (...) oraz decyzji z

dnia 29 lipca 2020 roku znak (...)-2016

1.  oddala odwołanie;

2.  odwołanie wnioskodawczyni od decyzji z dnia 5 lutego 2021 roku przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. celem nadania biegu.

/SSO Jacek Chrostek/