Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 299/21

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Szczepańska

Protokolant: prac. sąd. Sylwia Skiendziul-Dobrowolska

bez udziału oskarżyciela

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2021 r.

sprawy

A. B. , s D. i H. z d. K.,

ur. (...) w M.,

obwinionego o to, że:

w dniu 10.10.2020 r. ok. godz. 12:05 w O. przy ul. (...), będąc w miejscu publicznym nie zakrył ust i nosa w wyniku czego nie zastosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub maseczki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C.-19,

tj. o wykroczenie z art. 54 kw w zw. z art. 46a ust. 1 i 2 w zw. z art. 46 b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zw. z § 1 pkt 2 i § 27 ust. 1, 2, 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

I. obwinionego A. B. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu wykroczenia;

II. na podstawie art. 119 § 2 pkt 1 kpw koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.