Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 728/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 czerwca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Szczepańska

Protokolant: prac. sąd. Sylwia Skiendziul-Dobrowolska

Przy udziale oskarżyciela M. R.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 czerwca 2021 r.

sprawy

D. C., s. W. i M. z d. C.,

ur. (...) w O.,

obwinionego o to, że:

w dniu 03 grudnia 2020 r. o godz. 15.15 w miejscowości W. obok posesji (...) gm. J., nie przestrzegał zakazów, nakazów, ograniczeń polegających na nie dostosowaniu się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu ogólnodostępnym, przy użyciu odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,

tj. o czyn z art. 116 § 1 a kw w zw. z § 1 i § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

I. obwinionego D. C. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu wykroczenia;

II. na podstawie art. 119 § 2 pkt 1 kpw koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.