Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ka 197/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kalisz, dnia 9 września 2021 roku

Sąd Okręgowy w Kaliszu III Wydział Karny w następującym składzie:

Przewodniczący:Sędzia Sądu Okręgowego Patryk Pietrzak

Protokolant:Sekretarz sądowy Ewelina Derbich

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Rafała Rybarczyka

po rozpoznaniu dnia 26 sierpnia 2021 r.

sprawy T. K., syna R. i E. z domu P.

urodzonego (...) w K.

oskarżonego z art. 271 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 1 marca 2021 r. sygn. akt II K 344/20

I.  Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.

II.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarb Państwa kwotę 420 złotych tytułem kosztów sądowych

za postępowanie odwoławcze.