Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I Ns 39/21

POSTANOWIENIE

Dnia 12 października 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 12 października 2021 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z wniosku T. D.

z udziałem E. W., L. W., M. W. (1) i M. W. (2)

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

1)  stwierdzić, że spadek po B. D. z domu W., córce E. i H., zmarłej dnia 26 stycznia 2021 roku w Ż., ostatnio zamieszkałej w Ż., na podstawie testamentu notarialnego z dnia 18 czerwca 2020 roku sporządzonego przed notariuszem J. J. (1) w Kancelarii Notarialnej w Ż. (Rep. A nr 4962/2020), otwartego i ogłoszonego dnia 12 października 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Żorach w sprawie o sygnaturze akt I Ns 39/21, nabył z dobrodziejstwem inwentarza jej mąż T. D., syn J. i A. w całości;

2)  ustalić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.