Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 969/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant Monika Jasińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 marca 2022 roku

sprawy z oskarżenia publicznego Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie

przeciwko D. B. s. J. i H. z d. M., ur. (...) w m. M.

oskarżonemu o to, że w okresie od 9 grudnia 2019 roku, do 16 czerwca 2021 roku, w B. woj. (...), uchylał się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna K. B. w kwocie po 400 zł miesięcznie, którego wysokość określono i potwierdzono wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu, I Wydział Cywilny z dnia 15 kwietnia 2013 roku wydanym w sprawie syg akt. I C 397/12 czym spowodował zaległość alimentacyjną, której wartość przekroczyła równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, a ponadto naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

tj o czyn z art 209 § la k.k.,

orzeka

1.  oskarżonego D. B. uniewinnia od zarzucanego mu czynu;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej – (...). E. W. 516,60 (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej udzielonej oskarżonemu obrony z urzędu;

3.  koszty postępowania przejmuje na rzecz Skarbu Państwa.