Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 565/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Joanna Cisak-Nieckarz

Protokolant: A. K.

przy udziale Prokuratora: K. P.

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2021 roku

sprawy M. B. , syna A., E., ur. w dniu (...) w Z., G.

oskarżonego o to, że:

w dniu 27 czerwca 2021 roku w P. na skrzyżowaniu ulic (...) działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym mężczyzną, co do którego materiał wyłączono do odrębnego postępowania, dokonał rozboju na Ł. R. w ten sposób, że uderzając rękoma po głowie i kopiąc po całym ciele doprowadził go do stanu bezbronności, a następnie z kieszeni spodni pokrzywdzonego zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki S. (...)+ wraz z kartą SIM o wartości około 700zł, powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci: urazu głowy z raną tłuczoną nosa i złamaniem kości nosa oraz przegrody nosowej, które to obrażenia naruszyły czynności narządów jego ciała trwające poniżej siedmiu dni, czym działa na szkodę Ł. R.

tj. o czyn z art. 280 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  oskarżonego M. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 280 § 1 kk, przy czym z jego opisu eliminuje zapis o doprowadzeniu pokrzywdzonego do stanu bezbronności oraz spowodowanie u pokrzywdzonego obrażeń ciała opisanych w akcie oskarżenia i za to na podstawie art. 280 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 i 5 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 22 lipca 2021 roku godz. 13.40, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat E. M. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej oskarżonemu przez obrońcę ustanowionego z urzędu;

4.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, wydatki przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.