Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 212/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w K. w składzie:

Przewodniczący: SSR Piotr Rykaczewski

Protokolant: Katarzyna Paliwoda

w obecności Prokuratora ---

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2021 r. w Kolnie na rozprawie

sprawy

T. D. s. Z. i M. z d. J., ur. (...) w m. S.

oskarżonego o to, że:

w dniu 13 września 2021r. w miejscowości K. gm. M., powiatu (...), woj. (...), kierował w ruchu lądowym po drodze publicznej samochodem osobowym marki R. nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości oznaczonym na poziomie 0,62 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu w badaniu alcosensorem,

tj. o czyn z art. 178a§1 kk

I.  Oskarżonego T. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 178a§1 kk skazuje go i wymierza mu karę 70 /siedemdziesięciu/ stawek dziennych grzywny ustalając wartość jednej stawki dziennej na kwotę 20 /dwadzieścia/ złotych;

II.  Na mocy art. 42§2 kk w zw. z art. 43§1 kk orzeka wobec oskarżonego T. D. środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, z wyłączeniem pojazdów do których prowadzenia wymagane są uprawnienia kat. A, B1 i T, na okres 3 /trzech/ lat;

III.  Na mocy art. 63§4 kk na poczet orzeczonego w pkt. II środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu okres od 13 września 2021r.;

IV.  Na mocy art. 43a§2 kk orzeka wobec oskarżonego T. D. środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5000 /pięć tysięcy/ złotych;

V.  Zasądza od oskarżonego T. D. na rzecz Skarbu Państwa 140 /sto czterdzieści/ złotych opłaty i kwotę 40 /czterdzieści/ złotych pozostałych kosztów sądowych.