Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 832/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Gąsior-Majchrowska

Protokolant: sekretarz sądowy Jakub Biernat i Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Marcina Polaka

po rozpoznaniu w dniach 11 stycznia 2022 roku i 25 lutego 2022 roku

sprawy P. J.

oskarżonej o czyn z art. 209 § 1a k.k.

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 04 października 2021 roku sygn. akt II K 186/21

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  wydatkami za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.