Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 36/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodnicząca – SSR Lidia Merska

Protokolant – p.o. sek. Sąd. Irina Nizińska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku na rozprawie sprawy

C. B.

urodz. (...) w G.

syna H. i M. z d. P.

oskarżonego o to, że:

w bliżej nieustalonym czasie od 31 grudnia 2020 roku a do 8 lutego 2021 roku w G. pomógł w ukryciu telefonu S. (...) o nr (...): (...) o wartości 1299,00 złotych uzyskanego przez inna osobę za pomocą czynu zabronionego – kradzieży z włamaniem w dniu 31 grudnia 2020 roku salonu (...) S.A, a następnie w dniu 8 litego 2021 roku w W. pomógł w jego zbyciu sprzedając go za 250,00 złotych w (...). (...) spółka jawna, czym działał na szkodę O. P., przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił siec go w ciągu 5 lat po odbyciu, co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne

tj. o czyn z art. 291 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk

1.  Oskarżonego C. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 291§1kk w zw. z art. 64§1kk skazuje go na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.