Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 108/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant sekr. sąd. D. Góralczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2022 r.

sprawy przeciwko M. M. (1) (M.), synowi T. i M. z domu M., urodzonemu (...) w B.,

oskarżonemu o to, że w dniu 9 stycznia 2022 roku około godziny 00.50 w miejscowości Z. na ulicy (...), gmina Z., woj. (...), prowadził jako kierujący w ruchu lądowym samochód osobowy marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godzinie 01.07 do stężenia na poziomie 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, o godzinie 01.22 do stężenia na poziomie 0,34 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk, art. 67 § 1 kk na okres próby 2 (dwóch) lat warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego M. M. – w zakresie zarzucanego mu czynu polegającego na tym, że w dniu 9 stycznia 2022 roku około godziny 00.50 w Z. przy ulicy (...), województwo (...), prowadził jako kierujący w ruchu lądowym samochód osobowy marki S. (...) o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 kk;

2. na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 (jednego) roku;

3. na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego w punkcie drugim środka karnego zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 9 stycznia 2022 roku;

4. na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka od oskarżonego M. M. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych;

5. wymierza oskarżonemu M. M. (1) 100 (sto) złotych opłaty oraz zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem wydatków.