Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI Ka 774/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Mariusz Jaroszyński

Protokolant: Katarzyna Wójcik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2021 roku

sprawy R. Ś. urodzonego (...) w L., syna E. i J. z domu W.

obwinionego z art. 51 ust 2 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 22 czerwca 2021 roku sygn. akt II W 138/21

I. zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

II. zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa za postępowanie odwoławcze 30 (trzydzieści) złotych opłaty oraz 50 (pięćdziesiąt) złotych zwrotu wydatków.