Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 281/21

1)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku w Żorach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w M.

przeciwko S. K.

o zapłatę

oddala powództwo.

sędzia Lidia Czapla