Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 178/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia SA Jerzy Skorupka

Sędziowie: SA Jarosław Mazurek (spr.)

SA Wiesław Pędziwiatr

Protokolant: Wiktoria Dąbrowicz

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Bogdana Wrzesińskiego

po rozpoznaniu 27 kwietnia 2022 r.

sprawy oskarżonego P. K. o czyn z art. 284 § 2 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z 12 marca 2021 r. sygn. akt III K 98/20

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zasądza od oskarżonego P. K. na rzecz Skarby Państwa 20 zł tytułem wydatków postępowania odwoławczego oraz wymierza mu opłatę w wysokości 180 zł za II instancję.

Wiesław Pędziwiatr

Jerzy Skorupka

Jarosław Mazurek