Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIII Zs 76/22

POSTANOWIENIE

Dnia 28 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Anna Gałas

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

z udziałem:

zamawiającego: Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w B.

odwołującego - Konsorcjum w składzie: (...) S.A. w T. oraz (...) sp. z o.o. w B.

wykonawców:

1.  Konsorcjum w składzie: (...) sp. z o.o. sp. k. w W. oraz(...),

2.  (...) S.A.S. w N. (Francja) Oddział w Polsce,

3.  (...) sp. z o.o. w G.,

4.  Konsorcjum w składzie: (...) sp. z o.o. w K., (...) sp. z o.o. w K. oraz (...) sp. z o.o. w B.

na skutek skargi odwołującego

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

z dnia 19 kwietnia 2022 r., w sprawie o sygn. akt KIO 866/22

postanawia:

odrzucić skargę.

Sędzia Anna Gałas