Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 50/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 sierpnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Przybylska (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa D. P.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o wynagrodzenie za pracę, odprawę w związku z powołaniem do służby wojskowej, ustalenie daty rozwiązania umowy o pracę na czas określony, zasiłek chorobowy

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie sygn. akt X P 631/21

oddala apelację.