Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Julia Ślęzak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska, Monika Jasińska

w obecności prokuratora: Beata Góralska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 31 października i 12 grudnia 2022 roku

sprawy przeciwko D. C. , synowi F. i E. z domu S., urodzonemu (...) w T. w (...)

oskarżonemu o to, że w okresie czasu od 1 do 4 marca 2020 roku w miejscowości Ł., woj. (...), doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8200 euro (35000 złotych), osobę T. M. w ten sposób że za pośrednictwem belgijskiej strony internetowej o nazwie 2ememain, oferował do sprzedaży samochód osobowy marki K. S. nr V. (...), wprowadzając w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedmiotowej oferty,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

orzeka:

1.  oskarżonego D. C. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego D. C. na rzecz pokrzywdzonego T. M. kwotę 8200 (ośmiu tysięcy dwustu) euro tytułem obowiązku naprawienia szkody;

3.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 19 lipca 2022 roku, godz. 20:56, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata M. J. (2) kwotę 878,22 (ośmiuset siedemdziesięciu ośmiu 22/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

5.  zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.