Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIK 121/15

1 Ds. 104/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Andrzej Krzyżowski

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Stelmaszczuk

w obecności Prokuratora Macieja Ostałowskiego

po rozpoznaniu dnia 11.05.2015 r. sprawy

M. W. ur. (...) w S., syna R. i A., PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 01.01.2015 r. w G. W.. ma ul. (...) kierował samochodem marki B. o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości 2,31 promila alkoholu we krwi, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.03.2011 r. o sygn. VIIK 230/11 za przestępstwo z art. 178a §1 k.k.,

tj. o czyn z art. 178a §4 k.k.

I.  oskarżonego M. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, i za to, na podstawie art. 178a §4 k.k., wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42 §2 k.k. orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować i zakreślić w rep. K.

2.  Przedłożyć z wnioskiem o uzasadnienie, apelacją lub po upływie 10 dni.

11.05.2015 r.