Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 97/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie II Wydział Karny w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Pok

Protokolant Justyna Huzar

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Cezarego Flisa

po rozpoznaniu w dniu 28.08.2017r., 29.09.2017r, 27.10.2017r, 04.12.2017 i 20.12.2017

sprawy:

U. S. córce S. i H. z domu L., urodzonej w dniu (...) w C.

Oskarżonej o to, że

I/ w okresie od 6 października 2008 roku do 28 października 2010 roku w C. razem z innymi osobami brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw,

to jest o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k.

II/ w okresie od 22 września 2009 roku do 15 października 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. B. (1):

- w dniu 17 września 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by M. B. (1) wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki nr (...) w kwocie 3 600 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym M. B. (1) posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego M. B. (1) na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 3 977,76 złotych

- w dniu 22 września 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że chcąc by M. B. (1) wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę nr (...) w kwocie 10 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu dane podmiotu gospodarczego o nazwie Firma (...) M. P. (1) z M. potwierdzające zatrudnienie i jego dochody, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację pożyczkobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 15 października 2009 roku w C. doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą w C. w ten sposób, że

chcąc by M. B. (1) wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki nr (...) w kwocie 7 500 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) z C. potwierdzające zatrudnienie i jego dochody, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, w wyniku czego M. B. (1) na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 7 500 złotych

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 286 par. 1 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk,

III/ W dniu 29 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez S. B., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem:

- Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by S. B. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym S. B. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego S. B. na podstawie umowy kredytowej nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 20.000 złotych,

- Bank (...) SA z siedzibą w C. w ten sposób, że:

chcąc by S. B. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego w kwocie 20 126 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym S. B. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego S. B. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 20 126 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

IV/ w dniu 18 lutego 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. B. (2), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by M. B. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach w (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. B. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego M. B. (2) na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

V/ W okresie od 30 czerwca 2009 roku do 1 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. B. (2), doprowadziła i usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że:

- w dniu 30 czerwca 2009 roku chcąc by M. B. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 4 692,89 złotych, wystawiła dla niego nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. B. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na brak zdolności kredytowej kredytobiorcy,

- w dniu 1 lipca 2009 roku chcąc by M. B. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w nieustalonej kwocie, wystawiła dla niego nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. B. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na brak zdolności kredytowej kredytobiorcy,

- w dniu 1 lipca 2009 roku chcąc by M. B. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 4 692,89 złotych, wystawiła dla niego nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. B. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego M. B. (2) na podstawie umowy kredytu gotówkowego nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 4 692,89 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

VI/ W dniu 5 maja 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez P. B., usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem:

(...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by P. B. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w firmie „(...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym P. B. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by P. B. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i dochodach w firmie (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym P. B. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk,

VII/ w dniu 2 lutego 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. B., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W., w ten sposób, że:

chcąc by J. B. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w Firmie (...) z M., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym J. B. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego J. B. na podstawie decyzji kredytowej uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

VIII/ W dniu 6 maja 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez T. B., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by T. B. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w Firmie (...) M. P. (1) z M., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym T. B. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego T. B. na podstawie decyzji kredytowej uzyskał pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

IX/ w okresie od 21 lipca 2009 roku do 31 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez G. B., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem:

- w dniu 21 lipca 2009 roku Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by G. B. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w Firmie (...) M. P. (1) z M., a więc dotyczące okoliczności o istotnych znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym G. B. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego G. B. na podstawie umowy kredytowej nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

- w dniu 31 lipca 2009 roku Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by G. B. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki gotówkowej w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnych znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym G. B. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego G. B. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 23 677,64 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk,

X/ w dniu 27 maja 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. C., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) im. (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że:

chcąc by M. C. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę w kwocie 26 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach z (...) B. W. z R. i umowę o pracę, a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którymi M. C. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego M. C. na podstawie umowy pożyczki (...) nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XI/ W okresie od 25 marca 2010 roku do 26 kwietnia 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez P. C.:

- w dniu 25 marca 2010 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by P. C. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu go i zarobkach w (...) B. W. z R., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym P. C. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 26 kwietnia 2010 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) im. (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by P. C. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę w kwocie 38 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zarobkach z (...) B. W. z R., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym P. C. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego P. C. na podstawie umowy pożyczki (...) nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XII/ W dniu 16 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez W. D., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że:

chcąc by W. D. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zarobkach w firmie (...) M. S. (1) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym W. D. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego W. D. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XIII/ w dniu 10 września 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez K. H., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by K. H. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 20 800 złotych, wystawiła dla niego podrobione zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009 PIT-37 wraz z pocztowym dowodem nadania i trzy podrobione raporty miesięczne ZUS RMUA za okres od czerwca 2010 roku do sierpnia 2010 roku oraz dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) z C., a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którymi K. H. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego K. H. na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego na cel konsumpcyjny uzyskał pieniądze w kwocie 20 800 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XIV/ W dniu 2 listopada 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. J. (1), usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by J. J. (1) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 2 100 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w (...) B. W. z R., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym J. J. (1) posłużył się starając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XV/ W dniu 25 września 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. J., usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że:

chcąc by M. J. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w nieustalonej kwocie, nakłoniła go do tego i udostępniła mu dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) R. C. z C. oraz była gotowa potwierdzić jego zatrudnienie i wysokość osiąganych dochodów w toku weryfikacji tych danych dokonanej przez bank, a więc okoliczności istotne dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

chcąc by M. J. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w nieustalonej kwocie, nakłoniła go do tego i udostępniła mu dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) R. C. z C. oraz była gotowa potwierdzić jego zatrudnienie i wysokość osiąganych dochodów w toku weryfikacji tych danych dokonanej przez bank, a więc okoliczności istotne dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XVI/ W dniu 26 stycznia 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez A. J., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by A. J. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 18 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) R. P. (1) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym A. J. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego A. J. na podstawie umowy kredytu nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 18 000,00 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XVII/ w dniu 16 marca 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. K. (1), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) im. (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że:

chcąc by M. K. (1) wyłudziła pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła ją do tego, dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zarobkach w firmie (...) G. G. z C. i trzy podrobione wyciągi bankowe za okres od 15.11.2009 r. do 14.12.2009 r., od 15.12.09 r. do 14.01.2010 r. i od 15.01.2010 r. do 14.02.2010 r. a więc dokumenty potwierdzające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którymi M. K. (1) posłużyła się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego M. K. (1) na podstawie umowy pożyczki (...) nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XVIII/ w dniu 18 września 2009 roku w C. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie podrobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez A. K., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

bez wiedzy A. K. sporządziła w jego imieniu wniosek o kredyt gotówkowy, posłużyła się jego dokumentami tożsamości i złożyła nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu A. K. w PHU (...) A. Ż. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, a następnie po uprzednim podrobieniu podpisów A. K. na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego udzielonego na nazwisko A. K. uzyskała pieniądze w kwocie 30 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XIX/ w dniu 2 lipca 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez Z. K., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

bez wiedzy Z. K. sporządziła w jej imieniu wniosek o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 42 000 złotych, posłużyła się jej dokumentami tożsamości, w tym podrobioną legitymację rencisty, przedłożyła podrobioną decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia rentowego oraz podrobione wyciągi bankowe, a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania tego kredytu, a następnie na podstawie umowy kredytowej nr (...) zawartej w imieniu Z. K. uzyskała pieniądze w kwocie 42 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk, przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XX/ w dniu 4 marca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez G. K., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by G. K. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła ją do tego, dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) W. G. z C. i podrobiony akt notarialny- umowę majątkową małżeńskiej, a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którymi G. K. posłużyła się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego G. K. na podstawie umowy kredytowej nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXI/ W dniu 16 września 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez G. K., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) im. (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że:

chcąc by G. K. wyłudziła pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę nr (...) w kwocie 16 000 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) W. G. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym G. K. posłużyła się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego G. K. na podstawie umowy bezpiecznej pożyczki gotówkowej na cele mieszkaniowe nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 16 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXII/ W dniu 19 marca 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez A. L., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) im. (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że:

chcąc by A. L. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o jego dochodach w firmie (...) S.C. M. S. (1) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym A. L. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego A. L. na podstawie umowy pożyczki (...) nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXIII/ w dniu 21 kwietnia 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez A. M. (1), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by A. M. (1) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym A. M. (1) posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego A. M. (1) na podstawie umowy kredytu gotówkowego nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXIV/ w okresie od 1 lipca 2010 roku do 1 sierpnia 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez A. M. (2):

- w dniu 1 lipca 2010 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) im. (...) Oddział w C. w ten sposób, że

chcąc by A. M. (2) wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o przyznanie pożyczki w kwocie 23 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodzie w Spółce z o.o. (...) z siedzibą w B., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym A. M. (2) posłużył się ubiegając się o pożyczkę, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację pożyczkobiorcy dokonaną przez kasę,

- w dniu 17 lipca 2010 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by A. M. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy nr (...) w nieustalonej kwocie, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w (...) B. W. z R., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym A. M. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 21 lipca 2010 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by A. M. (2) wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...) W. B. z R. wykazujące jego dochód w kwocie 1808,53 złotych miesięcznie, a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym A. M. (2) posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego A. M. (2) na podstawie umowy pożyczki gotówkowej w złotych, spłacanej w równych ratach kapitałowo- odsetkowych nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 24 392,20 złotych,

- w dniu 5 sierpnia 2010 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by A. M. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia z (...) W. B. z R., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym A. M. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego A. M. (2) na podstawie umowy kredytu konsumpcyjnego (...) nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk,

XXV/ W okresie od 22 czerwca 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez R. M.:

- w dniu 22 czerwca 2009 roku w C. doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by R. M. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach w PPHU (...) z K., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym R. M. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego R. M. na podstawie umowy nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

- w dniu 24 czerwca 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by R. M. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki nr (...) w kwocie 15 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym R. M. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego R. M. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 17 758,23 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXVI/ W dniu 11 września 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. M. (1), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by J. M. (1) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 30 000 złotych, wystawiła dla niego nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym J. M. (1) posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego J. M. (1) na podstawie decyzji kredytowej uzyskał pieniądze w kwocie 30 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXVII/ W okresie od 19 grudnia 2008 roku do 1 czerwca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez A. M. (3):

- w dniu 19 grudnia 2008 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by A. M. (3) wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy dla ludności nr (...) w kwocie 9.947,50 złotych, nakłoniła ją do tego oraz udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) W. G. z C. oraz była gotowa potwierdzić jej zatrudnienie i wysokość osiąganych dochodów w toku weryfikacji tych danych dokonanej przez bank, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, w wyniku czego A. M. (3) na podstawie umowy o kredyt gotówkowy nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 9 947,50 złotych,

- w dniu 20 maja 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by A. M. (3) wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 28 000 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym A. M. (3) posłużyła się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego A. M. (3) na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego w złotych uzyskała pieniądze w kwocie 28 000 złotych

- w dniu 1 czerwca 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by A. M. (3) wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o wydanie karty kredytowej płatniczej nr (...) z limitem kredytowym 1 000 złotych, nakłoniła ją do tego, udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) R. C. z C. oraz nakłoniła ja do złożenia nierzetelnego, pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, w wyniku czego A. M. (3) na podstawie umowy nr (...) o kredytową kartę płatniczą (...) kredytu gotówkowego w złotych uzyskała pieniądze w kwocie 1 000 złotych tytułem limitu kredytowego,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 286 par. 1 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXVIII/ w dniu 19 maja 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez S. M., usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by S. M. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu w kwocie 20 000 złotych, wystawiła dla niego podrobioną informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2010 rok PIT-11 oraz dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w PHU (...) A. Ż. w C., a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którymi S. M. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXIX/ w dniu 18 września 2008 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. M. (2), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

bez wiedzy J. M. (2) sporządziła w jego imieniu wniosek o pożyczkę, posłużyła się jego dokumentami tożsamości i złożyła nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach J. M. (2), a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, a następnie po uprzednim podrobieniu podpisów J. M. (2) na podstawie umowy pożyczki nr (...) udzielonej na nazwisko J. M. (2) uzyskała pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXX/ w dniu 10 grudnia 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. M., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by M. M. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki nr (...) w kwocie 18 506,49 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w (...) P. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym M. M. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego M. M. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 19 480,51 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXI/ W dniu 29 marca 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. M., usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by M. M. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o kredyt nr (...) w kwocie 10 000 złotych, udostępniła mu dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) S.C. M. S. (1) z C. oraz była gotowa potwierdzić jego zatrudnienie i wysokość osiąganych dochodów w toku weryfikacji tych danych dokonanej przez bank, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXII/ w dniu 6 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez A. M. (4), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by A. M. (4) wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła ją do tego, dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie PHU (...) B. K. z C. oraz podrobione zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu za 2008 rok PIT- 37, a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którymi A. M. (4) posłużyła się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego A. M. (4) na podstawie decyzji kredytowej uzyskała pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXIII/ w okresie od 16 stycznia 2009 roku do 3 lutego 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez R. N.:

- w dniu 16 stycznia 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by R. N. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego w kwocie 5 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w PHU (...) R. W. (1) z siedzibą w C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym R. N. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego R. N. na podstawie umowy nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 6 019,21 złotych,

- w dniu 16 stycznia 2009 roku w usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by R. N. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu dla ludności nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w Firmie (...) B. P. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym R. N. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonana przez bank,

- w dniu 21 stycznia 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by R. N. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę gotówkową nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu go i wysokości zarobków w Firmie (...) B. P. z C. , a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym R. N. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego R. N. na podstawie umowy pożyczki nr (...) z pakietem ubezpieczeniowym uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

- w dniu 3 lutego 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by R. N. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach w Firmie (...) B. P. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym R. N. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego R. N. na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego w złotych uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXIV/ W dniu 7 września 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez T. N., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by T. N. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 30 000 złotych, nakłoniła go do tego oraz dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach w FPH (...) z C. oraz podrobione zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2008 rok- PIT 37 wraz z pocztowym potwierdzeniem nadania , a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, w wyniku czego T. N. na podstawie umowy nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 30 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXV/ W okresie od 26 marca 2010 roku do 11 października 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich okresach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. O.:

- w dniu 26 marca 2010 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by M. O. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt nr (...) w kwocie 10 000 złotych, nakłoniła ją do tego oraz dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu jej w (...) E. B. z B., a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. O. posłużyła się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 2 kwietnia 2010 roku w C. doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą w C. w ten sposób, że

chcąc by M. O. wyłudziła pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki nr (...) w kwocie 4 000 złotych, nakłoniła ją do tego, dostarczyła jej nierzetelną umowę o pracę w (...) E. B. z B. i podrobione raporty ZUS RMUA za grudzień 2009 roku, styczeń 2010 roku, luty 2010 roku, a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, oraz udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) E. B. z siedzibą w B. i była gotowa potwierdzić jej zatrudnienie i wysokość osiąganych dochodów w toku weryfikacji tych danych dokonanej przez bank, w wyniku czego M. O. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 4 000 złotych,

- w dniu 11 października 2010 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą w C. w ten sposób, że

chcąc by M. O. wyłudziła pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki nr (...) w kwocie 6 400 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zarobkach w (...) E. B. z B., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym M. O. posłużyła się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego M. O. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 6 400 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXVI/ W dniu 27 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez L. P., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by L. P. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 25 000 złotych, wystawiła dla niego nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) z C. oraz podrobiony dokument PIT- 37, a więc dokumenty o istotnych znaczeniu dla uzyskania kredytu, którymi L. P. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego L. P. na podstawie decyzji kredytowej uzyskał pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXVII/ w dniu 28 października 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. P. (2), usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by M. P. (2) wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki w kwocie 19 400 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w (...) B. W. z R., podrobione raporty ZUS RMUA za okres od lipca 2010 roku do września 2010 roku oraz podrobione zaświadczenie o zaewidencjonowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, a więc dokumenty potwierdzające okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którymi M. P. (2) posłużył się ubiegając się o pożyczkę, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na zatrzymanie przez Policję,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXVIII/ W dniu 13 stycznia 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. P. (3), usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by M. P. (3) wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 5 900 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w (...) D. K. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. P. (3) posłużyła się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

chcąc by M. P. (3) wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 4 000 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w (...) D. K. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. P. (3) posłużyła się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XXXIX/ w dniu 15 stycznia 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez Z. P., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że:

chcąc by Z. P. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu dla ludności nr (...) w kwocie 15 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) W. G. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym Z. P. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego Z. P. na podstawie umowy o kredyt gotówkowy nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 17 250 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XL/ w dniu 5 maja 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez R. P. (2), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by R. P. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym R. P. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego R. P. (2) na podstawie umowy kredytu gotówkowego nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLI/ W okresie od 25 listopada 2008 roku do 25 maja 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez E. P.:

- w dniu 25 listopada 2008 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy nr (...) w nieustalonej kwocie, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w FH (...) K. S. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym E. P. posłużyła się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 6 stycznia 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego dla ludności nr (...) w kwocie 8 650 złotych, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie PHU (...) M. F. z C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o zatrudnieniami zarobkach, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, w wyniku czego E. P. na podstawie umowy o kredyt gotówkowy nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 9 947,50 złotych,

- w dniu 9 stycznia 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 15 500 złotych, nakłoniła ją do tego, dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) W. G. z C. i podrobiony wyrok rozwodowy wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej nr (...) z dnia 3 grudnia 2007 roku, a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którymi E. P. posłużyła się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego E. P. na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego w złotych uzyskała pieniądze w kwocie 15 500 złotych,

- w dniu 27 marca 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy nr (...) w kwocie 9 040,63 złotych, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie FH (...) K. D. z C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 30 marca 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego dla ludności nr (...) w kwocie 8 500 złotych, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie PHU (...) M. F. z C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 31 marca 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie euro pożyczki na karcie (...) w kwocie 7 389,25 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w F.H (...) K. D. z siedzibą w C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym E. P. posłużyła się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego E. P. na podstawie umowy nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 7 389,25 złotych

- w dniu 8 kwietnia 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy nr (...) w kwocie 1 052,63 złotych, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie FH (...) K. D. z C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 8 kwietnia 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy nr (...) w nieustalonej kwocie, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie FH (...) K. D. z C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 8 kwietnia 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy nr (...) w nieustalonej kwocie, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie FH (...) K. D. z C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 8 kwietnia 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki pieniężnej nr (...) w kwocie 5 000 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów z FH (...) K. D. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym E. P. posłużyła się ubiegając się o pożyczkę, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację pożyczkobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 25 maja 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy nr (...) w nieustalonej kwocie, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie FH (...) K. D. w C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o źródle i wysokości dochodów, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 25 maja 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt odnawialny nr (...) w nieustalonej kwocie, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie FH (...) K. D. w C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 25 maja 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by E. P. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt odnawialny nr (...) w kwocie 1 052,63 złotych, nakłoniła ją do tego i udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie FH (...) K. D. w C. w celu złożenia ustnego, nierzetelnego oświadczenia o zatrudnieniu, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 286 par. 1 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLII/ w dniu 1 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez R. P. (3), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by R. P. (3) wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym R. P. (3) posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego R. P. (3) na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 23 677,64 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLIII/w dniu 14 grudnia 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. R. doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

bez wiedzy J. R. sporządziła w jego imieniu wniosek o kredyt gotówkowy nr (...) w kwocie 40 000 złotych, posłużyła się jego dokumentami tożsamości i złożyła nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu J. R. w firmie PPHU (...) SC J. i M. K. (2) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, a następnie po uprzednim podrobieniu podpisów J. R. na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego na cel konsumpcyjny udzielonego na nazwisko J. R. uzyskała pieniądze w kwocie 40 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLIV/ w dniu 28 maja 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez Z. R., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by Z. R. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 30 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu go w PPHU (...) z K., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym Z. R. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego Z. R. na podstawie umowy nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 30 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLV/ w dniu 9 marca 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez D. S., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by D. S. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt nr (...) w kwocie 24 000 złotych, nakłoniła ją do tego, dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) E. B. z B. i cztery podrobione raporty RMUA ZUS za listopada 2009 roku, grudzień 2009 roku, styczeń 2010 roku, luty 2010 roku, a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którymi D. S. posłużyła się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego D. S. na podstawie umowy kredytowej nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 24 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLVI/ w dniu 12 sierpnia 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. S. (2), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by M. S. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w PPHU (...) z K., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. S. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego M. S. (2) na podstawie umowy kredytowej nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLVII/ W dniu 29 października 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez B. S., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by B. S. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku w celu uzyskania kwoty kredytu złożyła wniosek o kredyt nr (...) w kwocie 5 000 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o osiąganych dochodach w PHU (...) P. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym B. S. posłużyła się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego B. S. na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego na cel konsumpcyjny uzyskała pieniądze w kwocie 5 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLVIII/ W dniu 16 września 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez Z. S., usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by Z. S. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego w kwocie 14 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym Z. S. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonana przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

XLIX/ W dniu 17 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. S., usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem:

- Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by J. S. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu w kwocie 15 000 złotych, nakłoniła ją do tego oraz dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) W. G. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym J. S. posłużyła się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- Bank (...) SA z siedzibą w K. w ten sposób, że

chcąc by J. S. wyłudziła pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) nr (...) w kwocie 16 469,33 złotych, nakłoniła ją do tego oraz dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) W. G. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym J. S. posłużyła się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

L/ w okresie od 5 sierpnia 2010 roku do 3 września 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich okresach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. T. (1):

- w dniu 5 sierpnia 2010 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że

bez wiedzy J. T. (1) sporządziła w jego imieniu wniosek o pożyczkę w kwocie 20 000 złotych z podrobionym podpisem pożyczkobiorcy, posłużyła się jego dokumentami tożsamości i złożyła nierzetelne zaświadczenie o zarobkach J. T. (1) z (...) B. W. z R., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, a następnie po uprzednim podrobieniu podpisów J. T. (1) na podstawie umowy pożyczki nr (...) udzielonej J. T. (1) uzyskała pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

- w dniu 3 września 2010 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

bez wiedzy J. T. (1) po podrobieniu jego podpisu sporządziła w jego imieniu wniosek o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 27 000 złotych, posłużyła się jego dokumentami tożsamości i złożyła nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach z (...) T. J. z K., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LI/ w dniu 12 października 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. T., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by M. T. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła ją do tego, dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w PHU (...) A. Ż. z C. oraz podrobione zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2008 rok- PIT- 37 wraz z podrobionym dowodem nadania, podrobione raporty miesięczne ZUS RMUA za okres od 1 maja 2009 roku do 1 września 2009 roku, podrobiony wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 6 lutego 1987 roku, podrobiony odpis skrócony aktu małżeństwa, a więc dokumenty dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którymi M. T. posłużyła się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego M. T. na podstawie decyzji kredytowej uzyskała pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk w związku z art. 270 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LII/ w dniu 24 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. T. (2), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by J. T. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 30 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w PPHU (...) z K., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym J. T. (2) posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego J. T. (2) na podstawie decyzji kredytowej uzyskał pieniądze w kwocie 30 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LIII/ W okresie od 27 sierpnia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez S. U.:

- w dniu 27 sierpnia 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by S. U. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 15 000 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym S. U. posłużyła się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego S. U. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskała pieniądze w kwocie 16 765,80 złotych,

- w dniu 27 sierpnia 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by S. U. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu dla ludności nr (...) w kwocie 18 200 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym S. U. posłużyła się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 31 sierpnia 2009 roku w C. usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by S. U. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego w kwocie 15 000 złotych i o wydanie karty kredytowej z limitem kredytu w kwocie 2 000 złotych, nakłoniła ją do tego i dostarczyła jej nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu jej i wysokości zarobków w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym S. U. posłużyła się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LIV/ W dniu 5 marca 2009 roku w C. w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez K. W., usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że:

chcąc by K. W. wyłudziła kredyt na podstawie wniosku o kredyt gotówkowy dla ludności nr (...) w kwocie 9 500 złotych, nakłoniła ją do tego oraz udostępniła jej dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) P. S. z C. w celu złożenia nierzetelnego, pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, a więc dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LV/ w dniu 10 listopada 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez D. W., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by D. W. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego nr (...) w kwocie 40 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w (...) P. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym D. W. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego D. W. na podstawie decyzji kredytowej uzyskał pieniądze w kwocie 40 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LVI/ W dniu 26 lipca 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez R. W. (2), usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że:

chcąc by R. W. (2) wyłudził kredyt na podstawie wniosku o nr (...) w kwocie 15 000 złotych, udostępniła mu dane podmiotu gospodarczego o nazwie (...) S.C. M. S. (1) z C. oraz była gotowa potwierdzić jego zatrudnienie i wysokość osiąganych dochodów w toku weryfikacji tych danych dokonanej przez bank, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

to jest o przestępstwo z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LVII/ w okresie od 2 czerwca 2009 roku do 21 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez M. Z.:

- w dniu 2 czerwca 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by M. Z. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu dla ludności nr (...) w kwocie 21 500 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w PPHU (...) z K., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. Z. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 2 czerwca 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by M. Z. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu gotówkowego w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w PPHU (...) z K., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym M. Z. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 21 lipca 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by M. Z. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w PHU (...) B. K. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym M. Z. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego M. Z. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 23 400 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LVIII/ w okresie od 2 czerwca 2009 roku do 8 lipca 2009 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez P. Z.:

- w dniu 2 czerwca 2009 roku usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą we W. w ten sposób, że

chcąc by P. Z. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu dla ludności nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) S. P. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym P. Z. posłużył się ubiegając się o kredyt, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na negatywną weryfikację kredytobiorcy dokonaną przez bank,

- w dniu 3 czerwca 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by P. Z. wyłudził kredyt na podstawie wniosku o udzielenie kredytu nr (...) w kwocie 25 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu, którym P. Z. posłużył się ubiegając się o kredyt, w wyniku czego P. Z. na podstawie umowy nr (...) kredytu gotówkowego uzyskał pieniądze w kwocie 25 000 złotych,

- w dniu 7 lipca 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by P. Z. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki w kwocie 12 000 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków w firmie (...) R. C. z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym P. Z. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego P. Z. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 14 206,57 złotych,

- w dniu 8 lipca 2009 roku doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) SA z siedzibą w W. w ten sposób, że

chcąc by P. Z. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę gotówkową nr (...) w kwocie 20 000 złotych, nakłoniła go do tego oraz dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zatrudnieniu w Firmie (...) M. P. (1) z M., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym P. Z. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego P. Z. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 20 000 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, z art. 13 par. 1 kk w związku z art. 286 par. 1 kk i z art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 12 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk

LIX/ w dniu 29 lipca 2010 roku w C. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w ramach zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz dokumentom, polegających na wyłudzaniu kredytów i pożyczek bankowych na podstawie nierzetelnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i dochody kredytobiorców lub pożyczkobiorców oraz legalizowaniu środków płatniczych pochodzących z tych przestępstw, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po wprowadzeniu w błąd co do faktycznych okoliczności związanych z zatrudnieniem i osiąganymi dochodami przez J. Ż., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą we W. w ten sposób, że:

chcąc by J. Ż. wyłudził pożyczkę na podstawie wniosku o pożyczkę w kwocie 19 900 złotych, nakłoniła go do tego i dostarczyła mu nierzetelne zaświadczenie o zarobkach w firmie (...) S.C. M. S. (1) z C., a więc dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki, którym J. Ż. posłużył się ubiegając się o pożyczkę, w wyniku czego J. Ż. na podstawie umowy pożyczki nr (...) uzyskał pieniądze w kwocie 19 900 złotych,

to jest o przestępstwo z art. 286 par. 1 kk i art. 297 par. 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par. 2 kk, przy zastosowaniu art. 65 par. 1 kk,

orzeka:

1.  oskarżoną U. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 258 § 1 k.k. wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  oskarżoną U. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanych jej czynów:

a/ opisanych w pkt III, IX, XXV, części wstępnej wyroku, stanowiących przestępstwa z art. 286 par 1 kk i art. 297 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par 2 kk i art. 12 kk i art. 65 par 1 kk;

b/ opisanych w pkt IV, VII, VIII, X, XII, XVI, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXX, XXXIII , XXXIX , XL, XLII, XLIV, XLVI, XLVII, LII, LV, LIX części wstępnej wyroku stanowiących przestępstwa z art. 286 par 1 kk w zw. z art. 297 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par 2 kk i art. 65 par 1 kk;

c/ opisanych w pkt VI, XV, XXXVIII, XLIX części wstępnej wyroku wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 13 par 1 kk w zw. z art. z art. 286 par 1 kk w zw. z art. 297 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par 2 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i art. 65 par 1 kk

d/ opisanych w pkt V XI, XXIV, LIII, LVII, LVIII części wstępnej wyroku stanowiących przestępstwa z art. 286 par 1 kk w zw. z art. 297 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par 2 kk, z art. 13 par 1 kk w zw. z art. z art. 286 par 1 kk w zw. z art. 297 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par 2 kk przy zastosowaniu art. 12 kk i art. 65 par 1 kk

e/ opisanych w pkt XIV, XXXI, XLVIII, LIV, LVI części wstępnej wyroku stanowiących przestępstwa z art 13 par 1 kk w zw. z art. z art. 286 par 1 kk w zw. z art. 297 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par 2 kk i art. 65 par 1 kk

przyjmując, iż oskarżona działała w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k. w związku z art. 91 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w ilości 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdzieści) złotych;

3.  oskarżoną U. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanych jej czynów:

a)  opisanych w punktach XIII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIX, XXXII, XXXIV,

XXXVI, XLIII, XLV, LI części wstępnej wyroku, stanowiących przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k.,

b)  opisanych w punktach XXVIII, XXXVII, części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k.,

c)  opisanego w punkcie L części wstępnej wyroku stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., w związku z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k.,

przyjmując, iż oskarżona działała w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k. w związku z art. 91 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w ilości 300 (trzysta) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdzieści) złotych;

4.  oskarżoną U. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanych jej czynów:

a)  opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., z art. 286 § 1 k.k. z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. przy zastosowaniu art. 65 § 1 k.k.,

b)  opisanego w punkcie XXVII części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., z art. 286 § 1 w związku z art. 12 kk przy zastosowaniu art. 65 par 1 kk

przyjmując, iż oskarżona działała w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k. w związku z art. 91 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w ilości 40 (czterdzieści) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdzieści) złotych;

5.  oskarżoną U. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, opisanego w punkcie XXXV części wstępnej wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w związku z art. 270 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., z art. 286 § 1 k.k., w związku z art. 297 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par 2 kk , z art. 13 par 1 kk w związku z art. 286 par 1 kk i z art. 297 par 1 kk przy zastosowaniu art. 11 par 2 kk w związku z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 14 par 1 kk w zw. z art 286 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. w związku z art. 65 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza oskarżonej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i karę grzywny w ilości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdzieści) złotych;

6.  oskarżoną U. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt XLI części wstępnej wyroku stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., art. 286 par 1 kk , z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k.,, z art. 13 par 1 kk w zw. z art. 286 par 1 kk w związku z art. 12 k.k. i art. 65 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 14 par 1 kk w zw. z art. 286 par 1 kk i art. 11 par 3 kk

w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i karę grzywny w ilości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdzieści) złotych;

7.  na podstawie art. 91 § 2 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonej w punktach 1-6 wyroku kary pozbawienia wolności oraz łączy orzeczone wobec oskarżonej w punktach 2-6 wyroku kary grzywny i wymierza oskarżonej karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i karę łączna grzywny w ilości 500 (pięćset) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdzieści) złotych;

8.  na podstawie art. 343 § 1 i § 2 pkt 2 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 10 (dziesięciu) lat;

9.  na podstawie art. 73 § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 2 k.k. i art. 65 § 2 k.k. w okresie próby oddaje oskarżoną pod dozór kuratora sądowego;

10.  na podstawie art. 72 § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 r. w związku z art. 4 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną do naprawienia wyrządzonej szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

a)  (...) we W. kwoty 4000 (cztery tysiące) złotych w związku ze skazaniem za czyn z pkt L części wstępnej wyroku;

b)  Banku (...) Spółka Akcyjna w W. kwot:

- 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych w związku ze skazaniem za czyn z pkt XLIII części wstępnej wyroku;

- 7000 (siedem tysięcy) złotych w związku ze skazaniem za czyn z pkt XIX części wstępnej wyroku;

- 6000 (sześć tysięcy) złotych w związku ze skazaniem za czyn z pkt XVIII części wstępnej wyroku;

c)  Banku (...) Spółka Akcyjna w W. kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, w związku ze skazaniem za czyn z pkt XXIX części wstępnej wyroku;

w terminie 8 (ośmiu) lat od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11.  Na podstawie art. 46 par 1 kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015r w zw. z art. 4 par 1 kk zobowiązuję oskarżoną U. S. do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz Banku (...) SA w W. kwoty 23 400 zł (dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych) w związku ze skazaniem za czyn z pkt LVII części wstępnej wyroku;

12.  na podstawie art. 624 par 1 kpk zwalnia oskarżoną U. S. od ponoszenia kosztów sadowych obciążając nimi Skarb Państwa.