Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 873/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Krzysztof Ficek

Protokolant Aleksandra Studniarz

przy udziale Marka Rysia

Prokuratora Prokuratury Rejonowej w R.

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r.

sprawy 1. M. W. córki J. i E.,

ur. (...) w K.

oskarżonej z art. 158§1kk

2. D. G. córki S. i G.,

ur. (...) w R.

oskarżonej z art. 158§1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżyciela publicznego i obrońcę oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 24 lipca 2017 r. sygnatura akt II K 535/16

na mocy art. 437 § 1 kpk i art. 636 § 2 kpk w zw. z art. 633 kpk

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasadza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa wydatki postępowania odwoławczego w kwotach po 5 zł (pięć) złotych, w pozostałej części obciążając nimi Skarb Państwa i wymierza im opłaty za II instancję w kwotach po 60 zł (sześćdziesiąt złotych).