Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 701/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Marta Legeny – Błaszczyk

Sędziowie SO Ireneusz Grodek

SSR del. Anna Gąsior – Majchrowska

Protokolant stażysta Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Wojciecha Misiaka

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 roku

sprawy P. K. syna F. i A. z domu Z. urodzonego w dniu (...) w Z.

oskarżonego o czyn z art. 158 § 1 kk i art. 280 § 1 kk

J. K. (1) córki P. i E. z domu S. urodzonej w dniu (...) w R.

oskarżonej o czyn z art. 158 § 1 kk

J. K. (2) córki P. i E. z domu S. urodzonej w dniu (...) w R.

oskarżonej o czyn z art. 158 § 1 kk

J. K. (3) syna P. i E. z domu S. urodzonego w dniu (...) w R.

oskarżonego o czyn z art. 158 § 1 kk

z powodu apelacji wniesionych przez oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 29 maja 2018 roku sygn. akt II K 538/17

na podstawie art. 437 § 2 kpk, art. 438 pkt 2 i 3 kpk

1.  uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych P. K., J. K. (1), J. K. (2) oraz J. K. (3) i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Radomsku;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata E. W. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu oskarżonemu P. K. w postępowaniu odwoławczym;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata G. B. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu oskarżonej J. K. (1) w postępowaniu odwoławczym;

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ł. K. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu oskarżonej J. K. (2) w postępowaniu odwoławczym.