Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1075/17

2 Ds. (...).2017

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Żurawski

Protokolant Sylwia Domańska

po rozpoznaniu dnia 18 kwietnia 2018 roku, 27 sierpnia 2018 roku, 19 października 2018 roku, 5 grudnia 2018 roku, 19 grudnia 2018 roku sprawy karnej

P. M. (1)

ur. (...) w W.

syna Z. i M. z domu Ł.

M. L.

ur. (...) we W.

syna E. i A. z domu K.

oskarżonych o to, że:

I.  W dniu 25 września 2017 r., w Ś. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim dokonaniu zaboru oryginalnego klucza do mieszkania przy ul. (...) i następnie otwarciu tym kluczem drzwi wejściowych dostali się do wnętrza skąd następnie zabrali w celu przywłaszczenia konsolę do gier (...), 3 kontrolery tzw. pady, 4 gry: (...) 17, (...) 2, B. i (...) powodując straty w łącznej kwocie 2000 zł. na szkodę E. H.,

tj. o czyn z art. 279§1 kk,

II.  W dniu 1 maja 2017 r. w Ś. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu przedniej maski i odłączenia akumulatora z centralnym zamkiem w samochodzie A. o nr rej. (...) dostali się do wnętrza tego pojazdu, skąd zabrali w celu przywłaszczenia komplet kluczy samochodowych w walizce, komputer diagnostyczny (...), nawigację marki N. (...), radioodtwarzacz marki P., rozdzielacz samochodowy na trzy wejścia o niebieskich diodach, płyty CD, pamięć USB 16GB, etui na panel, latarkę samochodową marki B., osłonę filtra powietrza, powodując straty w łącznej kwocie 2790 zł. na szkodę A. T. (1),

tj. o czyn z art. 279§1 kk

III.  W dniu z 9 na 10 czerwca 2017 r. w Ś. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu drzwi balkonowych i wybiciu szyby dostali się do wnętrza domu, skąd następnie zabrali w celu przywłaszczenia rożnego rodzaju alkohole, cztery zabytkowe żelazka żeliwne, obuwie męskie A. J. oraz maczety powodując straty w łącznej kwocie 144200 zł. na szkodę S. S.,

tj. o czyn z art. 279§1 kk

IV.  W dniu 3 września 2017 r. w Ś. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, przy ul. (...) 8 zabrali w celu przywłaszczenia rower górski marki B-T., powodując straty w kwocie 2000 zł. na szkodę F. B. (1),

tj. o czyn z art. 278§1 kk,

V.  W nocy z 6 na 7 czerwca 2017 r. w Ś., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu wkładki drzwi do garażu dostali się do wnętrza skąd następnie zabrał w celu przywłaszczenia wózek dziecięcy dla bliźniaków, dwie rolety okienne firmy (...), dwie podpory teleskopowe firmy (...), wiertarkę udarową M., dwie szpule kabla 1,5 mm i 1,2 mm, 15 metrów kabla doziemnego 5x10 mm, przedłużacz techniczny 10 m, powodując straty w łącznej kwocie 5000 zł. na szkodę T. S. (1),

tj. o czyn z art. 279§1 kk

VI.  W dniu 11 sierpnia 2017 r. w Ś., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, na terenie parkingu przy zbiegu ulic (...) i promiennej, po uprzednim wyłamaniu zamka drzwi w samochodzie C. o nr rej. (...) dostali się do wnętrza skąd zabrał w celu przywłaszczenia pilarkę marki H. model (...)-A o wartości 1300 zł. oraz różnego rodzaju narzędzia w postaci młotków, kluczy, żabek, wkrętów, dłut, przecinaków, kielni, bitów i wierteł do wiertarki marki H. o wartości 700 zł., powodując straty w łącznej kwocie 2000 zł. na szkodę M. M. (2)

tj. o czyn z art. 279§1 kk,

VII.  W okresie pomiędzy 15 a 18 września 2017 r. w Ś. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, po otwarciu rolety okiennej, a następnie wyłamaniu okna dostali się do wnętrza domu przy ul. (...) skąd zabrał w celu przywłaszczenia gotówkę w kwocie 1200 zł., 7 zegarków marki A., D., C., (...), 3 marki Ł., 3 złote pierścionki, złota obrączkę męską, srebrne spinki do mankietów w ilości 2 kompletów, kamery M., tableta P. z klawiatura i podstawką, powodując straty w łącznej kwocie 5000 zł. na szkodę E. B. (1),

tj. o czyn z art. 279§1 kk,

VIII.  W nocy z 28 na 29 lipca 2017 r. w Ś. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim wybiciu szyby w zaparkowanym na parkingu Szpitala (...) pojeździe marki A. (...) o nr rej. (...) dostali się do wnętrza skąd zabrali w celu przywłaszczenia torbę na ramię, powodując straty w łącznej kwocie 560 zł. na szkodę R. M. (1),

tj. o czyn z art. 279§1 kk

IX.  W nocy z 20 na 21 marca 2017 r. w Ś. woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu, przy ul. (...), po uprzednim wyłamaniu wkładki zamka w drzwiach wejściowych, dostali się do wnętrza pomieszczenia, skąd dokonali zaboru w celu przywłaszczenia sprzętu elektrycznego, sportowego, artykułów spożywczych i różnego rodzaju alkoholi, czym spowodowali straty w łącznej kwocie 10600 zł. na szkodę A. B. (1),

tj. o czyn z art. 279§1 kk

I.  oskarżonego M. L. (1) uznaje za winnego czynów opisanych w w punkcie I-IX części wstępnej wyroku, tj. występków z art. 279 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu, w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego P. M. (1) uznaje za winnego czynów opisanych w w punkcie I-IX części wstępnej wyroku, tj. występków z art. 279 § 1 kk i za to na podstawie tego przepisu, w zw. z art. 91 § 1 kk, przy zastosowaniu art. 37b kk, wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

III.  na podstawie 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonych M. L. (1) i P. M. (1) do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- A. T. (1) kwoty 2790 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych,

- S. S. kwoty 121 700 (sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset) złotych,

- F. B. (1) kwoty 2000 (dwa tysiące) złotych,

- T. S. (1) kwoty 5000 (pięć tysięcy) złotych,

- M. M. (2) kwoty 2000 (dwa tysiące) złotych,

- E. B. (1) kwoty 5000 (pięć tysięcy) złotych,

- R. M. (1) kwoty 560 (pięćset sześćdziesiąt) złotych,

- A. B. (1) kwoty 10 600;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu P. M. (1) na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie w dniu 27 września 2017 roku godz. 15:50 do godz. 17:00 przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk oraz art. 17.1 ust. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego P. M. (1) i P. L. od ponoszenia kosztów sądowych w tym opłaty, zaliczając wszelkie poniesione tymczasowo wydatki na rachunek Skarbu Państwa.

II K 1075/17

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

Mieszkańcy Ś. P. M. (1) oraz jego szwagier M. L. (1), udali się w dniu 21/22.03.2017r na posesję przy ul. (...) w Ś., gdzie włamali się do pomieszczeń gospodarczych A. B. (1), wyłamując wkładki w drzwiach wejściowych. Sprawcy zabrali na jej szkodę: rower górski z osprzętem, dwie pary nart, gogle narciarskie, kask i dwie pary butów narciarskich, pokrowiec na narty, kuchenkę gazową 3 palnikowa, wentylator do pieca węglowego oraz sterowanie wentylatora a także żywność i alkohole o łącznej wartości 10600 zł na szkodę A. B. (1).

W dniu 01.05.2017r P. M. (1) oraz jego szwagier M. L. (1) udali się na ul. (...) w Ś., na tyły szpitala (...). Tam znaleźli zaparkowany samochód A. (...) nr rej (...) należący do A. T. (1). Postanowili włamać się do tego samochodu. Do pojazdu weszli poprzez wyłamanie maski przedniej samochodu i odłączenie akumulatora, co umożliwiło otwarcie zamka centralnego. Czynności tych dokonywał M. L. (1) a P. M. (1) stał w tym czasie „na czatach”. Sprawcy zabrali z wnętrza pojazdu, klucze samochodowe w walizce, komputer diagnostyczny (...), nawigację (...) (...), radioodtwarzacz (...) rozdzielacz samochodowy płyty CD oraz pamięć USB a także etui na panel i latarkę samochodową. Wysokość szkody pokrzywdzony A. T. (1) wycenił na kwotę 2790 zł. Rzeczy te M. L. (1) sprzedał w W. i dał P. M. (1) za udział w przestępstwie kwotę 20 zł.

W dniu 9-10 czerwca 2017r M. L. (1) zapytał P. M. (1) czy ten pójdzie z nim „na szaber”. Gdy P. M. (1) wyraził zgodę udali się razem na ul. (...) w Ś. pod dom K. S. (1). Na posesje dostali się przechodząc przez mur i tam, w krzakach M. L. (1) miał schowany młotek. M. L. (1) kazał P. M. (1) stanąć „na czatach” a sam rozbił szklane drzwi balkonowe, i wszedł do środka domu, za nim poszedł P. M. (1). Z wnętrza mieszkania sprawcy zabrali kilkanaście butelek różnych, wysoko markowych alkoholi, maczetę, buty m-ki (...) A. J. i cztery zabytkowe żelazka. Skradzione rzeczy pakowali do toreb przyniesionych przez M. L. (1). W czasie pobytu wewnątrz domu M. L. (1) tłukł młotkiem po ścianach pieca-kominka granitowego, pianinie i sejfie w łazience ponieważ myślał, że tam są pieniądze, doprowadzając do uszkodzenia tych rzeczy. Sprawcom nie udało się otworzyć sejfu. Obecny w domu pies najpierw na nich szczekał a potem przyzwyczaił się do ich obecności. K. S. (1) wartość skradzionego mienia określił na kwotę 121 700 zł a szkód wynikających ze zniszczenia mienia na kwotę 24450 zł Nazajutrz M. L. (1) sprzedał rzeczy skradzione u K. S. (1) za 800 zł i P. M. (1) przekazał z tego 20 zł.

W dniu 03.09.2017r M. L. (1) i P. M. (1) udali się pod blok na Osiedle (...) 8 w Ś., gdzie zamieszkiwał F. B. (1). Jego syn, pozostawił pod blokiem rower m-ki BitWIN koloru czarnego z niebieskim napisem, przywieziony z Wielkiej Brytanii. M. L. (1) i P. M. (1) ukradli ten rower, którego wartość F. B. (1) wyceniał na kwotę 2000 zł. Rower ten M. L. (1) sprzedał w W. za kwotę 600 zł a z tych pieniędzy przekazał P. M. (1) kwotę 20 zł.

W nocy z 6/7 czerwca 2017r, M. L. (1) i P. M. (1) udali się na ul (...), obok szpitala i tam wyłamali drzwi do blaszanego garażu stanowiącego własność T. S. (1), poprzez wyłamanie wkładki drzwi. Z tego garażu zabrali: wózek dziecięcy, wiertarkę (...), dwie rolety (...), przedłużacz oraz dwie szpule kabla koloru białego. T. S. (1) wycenił wartość skradzionego mienia na kwotę 5000 zł. Wszystkie te rzeczy ponownie sprzedał M. L. (1) i ponownie przekazał P. M. (1) z ich sprzedaży kwotę 20 zł.

W dniu 11.08.2017 r M. L. (1) i P. M. (1) udali się na Osiedle (...) w Ś. gdzie przy zbiegu ulic (...) zaparkowany był samochód C. (...) nr rej. (...). P. M. (1) stanął „na czatach” a M. L. (1) wytrychem wyłamał drzwi tego samochodu, po czym z jego bagażnika zabrali pilarkę (...) zestaw różnych narzędzi na szkodę PP (...). Pokrzywdzony określił wartość skradzionego mienia na kwotę 2000 zł. Skradzione elektronarzędzia i narzędzia jak zawsze sprzedał M. L. (1) w W. a P. M. (1) otrzymał od niego 20 zł.

Także w miesiącu wrześniu, pomierzy 15 a 18 września 2017r P. M. (1) i M. L. (1) udali się na ul. (...) w Ś. gdzie weszli do domu, wyłamując roletę w oknie, P. M. (1) jak zwykle stał na czatach. Z wnętrza domu sprawcy zabrali pieniądze w kwocie łącznej 1200 zł, tablet i siedem sztuk zegarków na rękę, trzy sztuki złotych pierścionków, dwa komplety spinek do mankietów oraz kamerę (...) na szkodę E. B. (1). Pokrzywdzona oceniła wysokość szkody na kwotę 5000 zł. Ze skradzionym towarem wyjechał M. L. (1), celem jego sprzedania i wrócił dopiero na kolejne przestępstwo

W miesiącu wrześniu 2017r M. H. przebywał w mieszkaniu P. M. (1) w Ś., gdy M. H. opuszczał jego mieszkanie pozostawił tam swoją kurtkę, w kieszeni której były klucze do mieszkania jego babci E. H. przy ul. (...) w Ś., gdzie on sam także zamieszkiwał. Gdy P. M. (1) zorientował się, że w kurtce pozostawionej przez M. H. są klucze, postanowił w dniu 25 września 2017r, wraz ze szwagrem M. L. (1) okraść mieszkanie E. H.. I tak w dniu 25.09.2017r przy pomocy oryginalnego klucza obydwaj weszli do mieszkania E. H. pod jej nieobecność, skąd zabrali konsole (...), trzy pady oraz cztery gry: grę M., F. 17, (...) 2 oraz B. . Skradzioną konsole oraz pady, a także cztery gry, P. M. (1) zastawił w lombardzie w W. przy ul. (...) za kwotę 500 zł. Wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem pokrzywdzona wyceniła na kwotę 2000 zł. Skradzione rzeczy zwrócono pokrzywdzonej.

W nocy z 28 na 29.07.2017 M. L. (1) i P. M. (1) wybili cegłą szybę tylną lewą w samochodzie A. (...) nr rej (...), skąd zabrali radio i torbę z pieczątka lekarską, która wyrzucili na ulicy (...). Łączna wartość skradzionego mienia, pokrzywdzony R. M. (1) wycenił na kwotę 560 zł.

Dowody:

Zeznania E. H. k; 5-7,235

Protokół zatrzymania P. M. z dnia 27.09.17 k; 15-17,

Umowa przechowania k; 19,

Protokół eksperymentu procesowego k; 37-49,

Protokół oględzin samochodu A. (...) k; 65,

Zeznania A. T. k; 71-73,

Zeznania F. B. k; 79-81,226-227,

Protokół oględzin garażu T. S. k; 85-86,

Zeznania T. S. k; 81-90,

Zeznania M. M. k; 100-101,104,

Protokół oględzin k; 109,

Zeznania E. B. k; 112-113,

Zeznania R. M. k; 123-125,

Zeznania A. B. k; 139-141,231,

Protokół oględzin domu K. S. k; 161-163

Zeznania K. S. k; 164-165,200,231,232

Wyjaśnienia P. M. k; 26-27,34-36,51-

53,226,

Wyjaśnienia M. L. / częściowo / k; 59-61,226,

Oskarżony P. M. (1) już w toku postępowania przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyczerpujące wyjaśnienia, zgodne z wyżej przedstawionym stanem faktycznym.

P. M. (1) nie był w chwili popełniania zarzucanych mu czynów karany.

Oskarżony M. L. (1) w toku postępowania przygotowawczego jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że przyznaje się do kradzieży na szkodę E. H., a co do pozostałych zarzutów odmówił składania wyjaśnień. Zdaniem M. L. (1), pieniędzmi w kwocie 500 zł, uzyskanymi ze sprzedaży kradziony przedmiotów, podzielił się z P. M. (1) po połowie.

M. L. (1) był już wielokrotnie karany.

Dowody:

Wyjaśnienia P. M. k; 26-27, 34-36,51-53,226,

Wyjaśnienia M. L. k; 59-61,226,

Informacje z K. k; 221-222,224,

Sąd zważył, co następuje:

Sąd nie powziął jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że M. L. (1) jak i P. M. (1) swoim zachowaniem zrealizowali znamiona wszystkich zarzucanych im czynów, a zatem, że brak jest wątpliwości co do ich sprawstwa i winy.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie sąd ustalił przede wszystkim w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego P. M. (1). Oskarżony M. składał wyjaśnienia kilkukrotnie, i z dokładnością i szczegółowości adekwatną do poziomu intelektualnego oskarżonego i jego możliwości zapamiętywania opisywał każde z zarzucanych mu przestępstw. Relacje P. M. (1) znalazły potwierdzenie nie tylko w wynikach przeprowadzonej z jego udziałem wizji lokalnej, ale także w relacjach osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Wszystkie te dowody sąd uznał za wiarygodne z uwagi na fakt, iż wszystkie te relacje wzajemnie się uzupełniają.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom M. L. (1) jedynie częściowo, a to w zakresie przyznania się tego oskarżonego do przestępstwa popełnionego na szkodę E. H.. Co do pozostałych zarzutów oskarżony nie przyznał się i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. W ocenie sądu, jest to jednak nieskuteczna linia obrony oskarżonego L., która w ocenie sądu nie może przynieść jakichkolwiek korzyści oskarżonemu. W zakresie czynów, do udziału w których nie przyznał się M. L. (1), sąd dał wiarę współoskarżonemu P. M. (1).

Oskarżyciel publiczny zarzucił oskarżonym czynu kwalifikowane z art. 279 § 1 kk i 278 § 1 kk. Zgodnie z treścią art. 279 § 1 kk odpowiedzialności karnej z tego przepisu podlega ten, kto „ kradnie z włamaniem”. Przez znamię „kradnie” należy rozumieć zabór cudzego mienia w celu jego przywłaszczenia. Cytowany przepis wymaga jednak aby sprawca tego czynu wszedł we władanie mieniem poprzez: przełamanie zabezpieczenia, sforsowanie zamknięcia czy też jakiegokolwiek zabezpieczenia poprzez które właściciel mienia je zabezpiecza.

Do realizacji czynu kwalifikowanego w art. 278 § 1 kk wystarcza jak sprawca „zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą”.

Zważywszy na opisywany przez sprawców, przede wszystkim przez P. M. (1) sposób działania oskarżonych, nie można mieć wątpliwości, że obydwaj oskarżeni swoim działaniem zrealizowali ustawowe znamiona wszystkich zarzucanych im czynów. Przy czym każdorazowo sprawcy dzieli się na miejscu zdarzenia rolami, a P. M. (1) często w początkowej fazie zdarzenia pełnił rolę osoby stojącej „na czatach”. Tym niemniej sad nie miał wątpliwości, że oskarżeni wspólnie i we wzajemnym porozumieniu realizowali wszystkie znamiona zarzucanych im czynów.

Wymierzając oskarżonym karę sąd brał pod uwagę - odnośnie P. M. (1), jako okoliczność łagodzącą fakt, iż w chwili popełniania zarzucanych mu czynów był on osoba niekaraną, a także to, iż już na początku postępowania przygotowawczego przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. P. M. (1) opisał ze szczegółami przebieg swojej przestępczej działalności dokonywanej wspólnie i w porozumieniu z M. L. (2), i w trakcie wizji lokalnej wskazał funkcjonariuszom sposób ich działania na miejscu przestępstwa. Jedynymi okolicznościami obciążającymi w stosunku do P. M. (1) pozostają: wielość czynów których dopuścił się w stosunkowo krótkim czasie, oraz wysoka wartość szkody wyrządzonej przestępstwami.

Co do M. L. (1) sąd okoliczności łagodzących nie stwierdził. Zdaniem sądu za okoliczność łagodzącą nie może być poczytane oskarżonemu przyznanie się do jednego z dziewięciu zarzucanych mu czynów. Okolicznościami obciążającymi oskarżonego była jego wielokrotna karalność a także podobnie jak w przypadku P. M. (1) wielość czynów, których dopuścił się w stosunkowo krótkim czasie oraz wysoka wartość szkody wyrządzonej przestępstwami.

Uwzględniając wyżej wskazane okoliczności łagodzące i obciążające odnośnie obydwu oskarżonych sad wymierzył im adekwatne do okoliczności sprawy i stopnia ich zawinienia kary pozbawienia wolności, przy zastosowaniu art. 91 § 1kk. Rodzaj i rozmiar kar wymierzonych oskarżonym zróżnicowany był także w zależności od roli jaką odgrywali oskarżeni w przestępstwie. W ocenie sądu to M. L. (1) sprawował, w przypadku w zasadzie każdego czynu, rolę przewodnią, ustalając w jaki sposób na miejscu zdarzenia ma działać P. M. (1).

Sąd wymierzy oskarżonym stosowne kary pozbawienia wolności w rozmiarze odpowiadającym rolom poszczególnych sprawców w popełnieniu zarzucanych im przestępstw a także uwzględnianym w stosunku do każdego z nich okolicznością łagodzącym i obciążającym. W stosunku do P. M. (1) wymierzono także kare ograniczenia wolności przy zastosowaniu art. 37b kk, stojąc na stanowisku, że taka forma ukształtowania odpowiedzialności karnej P. M. (1) będzie wystarczająca do poddania go skutecznej resocjalizacji.

Sąd popełnił błąd wymierzając oskarżonym kary w oparciu o przepis art. 91 § 1 kk, przeoczywszy, iż do jednego z czynów kwalifikowanych z art. 278 § 1 kk przepis ten nie mógł mieć zastosowania. W rozstrzygnięciu odnośnie orzeczenia obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem nie zaznaczono, iż zamiarem sądu było solidarne jego orzeczenie, w stosunku do obydwu oskarżonych.

O kosztach postępowania sąd orzekł z uwzględnieniem sytuacji majątkowej i osobistej obydwu oskarżonych.