Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 109/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Pióro

Protokolant: sekr. sądowy Milena Ropelewska

Prokurator:

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2020 r. sprawy

T. G. s. J. i H. z domu O. ur. (...) w Ł.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 17 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 roku w B. i w C., w krótkich odstępach czasu, działając w ten sam sposób, popełnił cztery umyślne wykroczenia przeciwko mieniu w ten sposób, że w okresie od 17 lipca 2019 roku do 29 września 2019 roku w B. przy ul. 1-go maja, w sklepie (...), zabrał w celu przywłaszczenia dwie butelki whisky marki J. D. o poj. 1,5 litra, jedną butelkę spirytusu K. o poj. 0,5 litra , jedną butelkę whisky marki J. D. o poj. 1 litra, tj. mienie o łącznej wartości 435,98 zł na szkodę (...) S.A, oraz w dniu15 listopada 2019 roku w C. w sklepie (...) zabrał w celu przywłaszczenia cztery opakowania kawy J. K. o łącznej wartości 103,96 zł na szkodę (...), przy czym łączna wartość strat wyniosła 539,94 zł.

tj. czynu określonego w art. 278§1 k.k. w zw. z art. 12§2 k.k.

- o r z e k a –

I.  oskarżonego T. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 278§1 kk w zw. z art. 12§2 kk skazuje go i wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych