Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIII U 712/20

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

na rozprawie w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jacek Chrostek

Protokolant: sekretarz sądowy Monika Ruda

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 roku w Łodzi

sprawy J. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o świadczenie uzupełniające

w związku z odwołaniem od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział
w Ł.

z dnia 24 stycznia 2020 roku znak (...)

postanawia:

odrzucić odwołanie.

Sędzia Jacek Chrostek