Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 836/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 listopada 2020 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Bożena Oblińska

w obecności

Prokuratora Anny Krysińskiej

po rozpoznaniu dnia 29.09.2020 r., 03.11.2020 r.

sprawy G. S. , urodz.(...) w L.,

syna A. i E. z d. L.

oskarżonego o to, że: w okresie od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 14 marca 2020 r. w L. woj. (...), przywłaszczył powierzone mu wcześniej mienie ruchome w postaci samochodu osobowego marki M. (...) o nr rej. (...) o wartości 2500 zł, powodując straty na szkodę A. K., przy czym czynu tego dopuścił się w okresie przed upływem 5 lat po odbycia co najmniej 6 miesięcy karej orzeczonej wobec niego za umyślne przestępstwo podobne; -

tj. o czyn z art.284§2kk w zw. art.64§1kk

orzeka:

1. oskarżonego G. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przy czym ustalam, że czyn ten oskarżony popełnił w dniu 20.02.2020 r., w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec niego za umyślne przestępstwo podobne i za to na podstawie art.284§2kk w zw. art.64§1kk skazuje oskarżonego, a na podstawie art.284§2kk w zw. art.64§1kk wymierza oskarżonemu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; -

2. na podstawie art.624§1kpk zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr M. D. kwotę 504 zł (pięćset cztery) plus podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego ustanowioną z urzędu.