Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K. 53/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Piotr Szydłowski

Protokolant:

sekr. sądowy Wioleta Satuła

przy udziale Prokuratora – Elżbiety Czupryńskiej

po rozpoznaniu w dniach: 13.02.2019r., 15.03.2019r., 12.08.2019r., 23.09.2019r., 24.09.2019r., 27.09.2019r., 27.11.2019r., 10.01.2019r., 29.05.2020r., 10.07.2020r., 15.09.2020r., 27.10.2020r., 01.12.2020r., 14.01.2021r. 03.03.2021r., 17.03.2021r. i 30.03.2021r.

sprawy:

K. W. s. J. i Z. z d. S.,

ur. (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

XXXVI. W okresie od co najmniej grudnia 2005 roku do września 2006 roku w S., S., A., W., G., P., N. i innych miejscowościach, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczą, w skład której wchodziły inne ustalone i nieustalone osoby, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, polegających na nabywaniu przechowywaniu, przewożeniu, pomocy w zbyciu wyrobów akcyzowych oraz uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym,

- tj. o czyn z art. 258 § 1 kk.

XXXVII. W dniu 28 stycznia 2006 roku, działając w zorganizowanej grupie przestępczej wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, zorganizował dostarczenie do miejscowości T., skąd następnie ustalone osoby samochodem marki M. (...) o nr rej. (...) przewiozły do miejscowości P. w celu dalszej odsprzedaży towaru pochodzącego z importu, który został przywieziony na terytorium RP z zagranicy bez przedstawienia organowi celnemu i zgłoszenia celnego, w ilości nie mniejszej niż 10.000 paczek papierosów marki M., bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy o wartości rynkowej 69.000,00 zł, wartości celnej 37.964,52 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 21.867,80 zł, przy czym narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy wynosi 79.744,00 zł, a jego rodzaj oraz ilość wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu,

- tj. o czyn z art 91 § 1 i 3 kks w zb. z art 65 § 1 i 3 kks w zb. art. 54 § 1 i 2 kks w zw. z art 37 § 1 pkt 2 i 5 kks w zw. z art 7 § 1 kks.

XXXVIII. W dniu 7 lutego 2006 roku, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, zorganizował dostarczenie do miejscowości T., skąd następnie ustalone osoby samochodem marki M. (...) o nr rej. (...) przewiozły do miejscowości N. w celu dalszej odsprzedaży, towaru pochodzącego z importu, który został przywieziony na terytorium RP z zagranicy bez przedstawienia organowi celnemu i zgłoszenia celnego, w ilości nie mniejszej niż 30.000 paczek papierosów marki M., bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy o wartości rynkowej 207.000,00 zł, na którym dążą należności celne w kwocie 82.010,80 zł, przy czym narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy wynosi 145.932,00 zł, a jego rodzaj oraz ilość wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu,

- tj. o czyn z art 91 § 1 i 3 kks w zb. z art 65 § 1 i 3 kks w zb. z art. 54 § 1 i 2 kks w zw. żart 37 § 1 pkt 2 i 5 kks w zw. z art 7 § 1 kks

XXXIX. W dniu 28 sierpnia 2006 roku, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, zorganizował dostarczenie do miejscowości S. papierosów, w celu dalszej odsprzedaży, przy czym towar ten został przywieziony z zagranicy na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci co najmniej 100.000 paczek papierosów marki M., bez znaków skarbowych akcyzy o wartości celnej 398.069,10 zł, wartości rynkowej 690.000,00 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 229.288,00 zł, a narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy jest dużej wartości i wynosi 797.456,00 zł,

- tj. o czyn z art. 54 § 1 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art 7 § 1 kks

XL. W dniu 24 września 2006 roku, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, czyniąc sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, zorganizował dostarczenie papierosów, które następnie były przewożone przez ustaloną osobę, samochodem marki (...) o nr rej. (...) wraz z naczepą marki (...) o nr rej. (...) na drodze prowadzącej z S. do A., w celu dalszej odsprzedaży, przy czym towar ten został przywieziony z zagranicy na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci 95.030 paczek papierosów marki M., bez znaków skarbowych akcyzy o wartości celnej 366.779,12 zł, wartości rynkowej 655.707,00 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 211.264,70 zł, narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy jest dużej wartości i wynosi 757.820,00 zł,

- tj. o czyn z art 54 § 1 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z arb 7 § 1 kks.

XLI. W okresie od maja 2007 r. do 15 stycznia 2009 r. w S. innych miejscowościach działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, groźbą zamachu na życie usiłował doprowadzić G. K. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie nie mniejszej, niż 100 000 zł.

- tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art 282 kk w zw. z art 12 kk

I.  Oskarżonego K. W. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt XXXVI aktu oskarżenia ustalając, iż w zorganizowanej grupie przestępczej uczestniczył od grudnia 2005r. do co najmniej końca września 2006r. a także, iż w skład grupy przestępczej wchodziły ustalone i nieustalone osoby, w tym G. K. oraz S. O. i za to na mocy art. 258 § 1 kk skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

II.  Oskarżonego K. W. uznaje za winnego tego, że od grudnia 2005r. do co najmniej końca września 2006r. w S., S., A., W., G., P., N. i innych miejscowościach działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt I wyroku, czyniąc sobie z popełnienia przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru oraz tej samej sposobności, brał udział w nabyciu od ustalonych osób, przechowywał oraz organizował przewóz w celu dalszej odsprzedaży towaru akcyzowego, który został przywieziony z zagranicy na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci nie mniej niż 235 030 paczek papierosów marki M., o wartości rynkowej nie mniejszej niż 1 621 707 zł (co stanowi wielką wartość w rozumieniu kks), na którym ciążą należności celne w kwocie w wysokości nie mniejszej niż 544 431,30 zł, a narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy wynosi 1 780 952,00 zł przy czym w ramach zarzuconego czynu:

- w dniu 28 stycznia 2006 roku, zorganizował dostarczenie do miejscowości T., skąd następnie ustalone osoby samochodem marki M. (...) o nr rej. (...) przewiozły do miejscowości P. w celu dalszej odsprzedaży towaru pochodzącego z importu, który został przywieziony na terytorium RP z zagranicy bez przedstawienia organowi celnemu i zgłoszenia celnego, w ilości nie mniejszej niż 10.000 paczek papierosów marki M., bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy o wartości rynkowej 69.000,00 zł, wartości celnej 37.964,52 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 21.867,80 zł, przy czym narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy wynosi 79.744,00 zł, a jego rodzaj oraz ilość wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu,

- w dniu 7 lutego 2006 roku, zorganizował dostarczenie do miejscowości T., skąd następnie ustalone osoby samochodem marki M. (...) o nr rej. (...) przewiozły do miejscowości N. w celu dalszej odsprzedaży, towaru pochodzącego z importu, który został przywieziony na terytorium RP z zagranicy bez przedstawienia organowi celnemu i zgłoszenia celnego, w ilości nie mniejszej niż 30.000 paczek papierosów marki M., bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy o wartości rynkowej 207.000,00 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 82.010,80 zł, przy czym narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy wynosi 145.932,00 zł, a jego rodzaj oraz ilość wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu,

- w dniu 28 sierpnia 2006 roku zorganizował dostarczenie do miejscowości S. papierosów, w celu dalszej odsprzedaży, przy czym towar ten został przywieziony z zagranicy na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci co najmniej 100.000 paczek papierosów marki M., bez znaków skarbowych akcyzy o wartości celnej 398.069,10 zł, wartości rynkowej 690.000,00 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 229.288,00 zł, a narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy jest dużej wartości i wynosi 797.456,00 zł,

- w dniu 24 września 2006 roku zorganizował dostarczenie papierosów, które następnie były przewożone przez ustaloną osobę, samochodem marki (...) o nr rej. (...) wraz z naczepą marki (...) o nr rej. (...) na drodze prowadzącej z S. do A., w celu dalszej odsprzedaży, przy czym towar ten został przywieziony z zagranicy na obszar celny Wspólnoty Europejskiej bez zgłoszenia celnego i przedstawienia organowi celnemu, w postaci 95.030 paczek papierosów marki M., bez znaków skarbowych akcyzy o wartości celnej 366.779,12 zł, wartości rynkowej 655.707,00 zł, na którym ciążą należności celne w kwocie 211.264,70 zł, narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy jest dużej wartości i wynosi 757.820,00 zł,

tj. popełnienia czynu określonego w art. 54 § 1 kks w zb. z art. 65 § 1 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 2 § 2 kks i za to na podstawie art. 54 § 1 kks w zb. z art. 65 § 1 kks w zb. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 kks w zw. z art 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 2 § 2 kks skazuje go, zaś na podstawie art. 54 § 1 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks w zw. z art. 7 § 2 kks w zw. z art. 23 § 1 i 3 kks w zw. z art. 2 § 2 kks wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 400 (czterysta) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (sto) złotych.

III.  Oskarżonego K. W. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt XLI aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 13 § 1 kk w zw. z art 282 kk w zw. z art 12 § 1 kk skazuje go a na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 12 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności.

IV.  Na podstawie art. 85 kk w zw. z art. 20 § 2 kks oraz art. 39 § 1 i 2 kks w zw. z art. 2 § 2 kks i art. 4 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt I, II i III wyroku i orzeka wobec oskarżonego K. W. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

V.  Na podstawie art. 20 § 2 kks w zw. z art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności, zalicza oskarżonemu K. W. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 16.03.2009r. godz. 10.00 do dnia 03.07.2009r., przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

VI.  Na podstawie art. 32 § 1 kks w zw. z art. 29 pkt 1 kks w zw. z art. 30 § 3 kks orzeka wobec oskarżonego K. W. środek karny w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa skarbowego tj. papierosów bez polskich znaków akcyzy - w kwocie 822 377,41 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 41/100).

VII.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. L. kwotę 1.623,60 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia trzy, 60/100) złotych brutto - tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonego w postępowaniu sądowym.

VIII.  Zwalnia oskarżonego od opłaty oraz pozostałych kosztów sądowych w sprawie.