Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 1133/20

PR 2 Ds (...).20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk

Protokolant – E. P.

Prokurator ------

po rozpoznaniu na rozprawie 16 lutego 2021 roku sprawy karnej

K. K. (1) (K.) s. J. i M. z domu W.

ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 19 października 2020r. w miejscowości B.S., gm. K., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z nieustalonym dotychczas mężczyzną używając innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w postaci drewnianej pałki bejsbolowej, wziął udział w pobiciu Ł. J. powodując u niego obrażenia ciała w postaci ran tłuczonych powłoki głowy w okolicy czołowej i szczytu czaszki, stłuczenia z podbiegnięciem krwawym okolicy pośladkowej lewej, otarcia naskórka okolicy lewego łokcia w którym naraził Ł. J. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a następnie skutku określonego art. 156 .k. lub art. 157 §1 k.k. lub art. 157 § 1 k.k.

tj. o przestępstwo z art. 159 k.k.

II.  w dniu 19 października 2020 r. w miejscowości B.-S., gm. K., woj. (...) groził popełnieniem przestępstwa zabójstwa Ł. J. poprzez obcięcie jemu głowy piłą łańcuchową, a groźba wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,

tj. o przestępstwo z art. 190 § 1 k.k.

1.  uznaje oskarżonego K. K. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 159 k.k. przy czym przyjmuje, że naraził on pokrzywdzonego na nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 159 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2.  uznaje oskarżonego K. K. (1) za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 190 § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

3.  na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w miejsce kar wymierzonych oskarżonemu K. K. (1) w pkt 1 i 2 wyroku orzeka karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności

4.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu K. K. (1) na okres próby 2 (dwóch) lat,

5.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego K. K. (1) do informowania kuratora o przebiegu okresu próby na piśmie co 6 miesięcy,

6.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 7a i § 1a k.k. w okresie próby zobowiązuje oskarżonego K. K. (1) do powstrzymania się od kontaktowania się bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób z pokrzywdzonym Ł. J. oraz od zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów,

7.  na podstawie art. 73 § 1 k.k. w okresie próby oddaje oskarżonego K. K. (1) pod dozór kuratora,

8.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego K. K. (1) na rzecz pokrzywdzonego Ł. J. nawiązkę w wysokości 500 (pięciuset) złotych,

9.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego K. K. (1) w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.